Pla d'adaptació del terme municipal de Santa Coloma de Gramenet al Pla d'ordenació del Barcelonès (delimitació del Casc Urbà).

codi Municipal: PU-808/PA

  • codi RPUC:  1965 / 000223 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 05/04/1965
  • Data publicació expedient (BOPB): 19/07/1965
DOCUMENTACIÓ: