Pla d'adaptació del casc urbà del terme municipal de Santa Coloma de Gramenet

codi Municipal: PU-808/PA

  • codi RPUC:  1965 / 000223 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 05/04/1965
  • Data publicació expedient (BOPB): 19/07/1965
DOCUMENTACIÓ: