Pla de gestió del districte de la conca fluvial de Catalunya

codi Municipal: PU-203/PD

  • codi Gencat:  GOV / 188 / 2010
  • actualització:  GOV / 001 / 2017

APROVACIONS I PUBLICACIONS:

  • Data Aprovació: 23/11/2010
  • Data publicació expedient (DOGC): 26/11/2010


  • Data actualització: 03/01/2017
  • Data publicació actualització (DOGC): 05/01/2017

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita:

  • Memòria.
  • Document de Síntesis.
  • Publicació DOGC.