Pla d'ordenació dels equipaments comercials.

codi Municipal: PU-167b/PT

  • codi Gencat:  GOV / 001 / 2009
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 22/12/2009
  • Data publicació expedient (DOGC): 28/12/2009
  • Data publicació correcció errada (DOGC): 29/12/2009

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita: