Pla de transport de viatgers de Catalunya 2008 - 2012.

codi Municipal: PU-164b/PT

  • codi Gencat:  GOV / 001 / 2009
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 07/01/2009
  • Data publicació expedient (DOGC): 20/01/2009

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita: