Pla director de les Àrees Residencials Estratègiques de Catalunya 2008-2011.

codi Municipal: PU-148/PD

  • codi RPUC:  2008 / 030767 / C
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 18/02/2008

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita: