Modificació puntual del PGM per a l'obtenció d'habitatge dotacional al Complex Oliveres

codi Municipal: PU-217/MPG

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 07/06/2021
  • Data publicació expedient (DOGC): 02/07/2021
  • Data publicació normativa (DOGC): 02/07/2021

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica: