Modificació del PGM per a l'ajust d'alineacions al passeig de Mossèn Jaume Gordi.

codi Municipal: PU-192/MPG

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 27/01/2015
  • Data publicació expedient (DOGC): 30/03/2015
  • Data publicació normativa (DOGC): 30/03/2015
DOCUMENTACIÓ: