Modificació puntual del PGM a la cantonada dels carrers Florència i Gènova.

codi Municipal: PU-150/MPG

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 09/04/2008
  • Data publicació expedient (DOGC): 14/07/2008
DOCUMENTACIÓ: