Modificació puntual de PGM en relació amb la regulació dels sistema d'equipaments comunitaris.

codi Municipal: PU-232/MPG

  • codi RPUC:  2023 / 080137 / M
APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 12/12/2023.
  • Data publicació expedient (DOGC): 20/02/2024.
  • Data publicació normativa (DOGC): 20/02/2024.
  • Data publicació correció errada (DOGC): 12/03/2024.

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita i gràfica: