Ordenança municipal reguladora de les activitats i instal·lacions de Radiocomunicació

codi Municipal: PU-096a/ON

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 29/01/2003
  • Data publicació expedient (BOPB): 11/03/2003
  • Data publicació normativa (BOPB): 11/03/2003
DOCUMENTACIÓ: