Pla Especial del Parc del Motocross

codi Municipal: PU-011/PE

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 27/09/1984
  • Data publicació: 29/10/1984
  • Data conformitat Text Refós: 18/04/1985
  • Data publicació Text Refós (DOGC): 15/05/1985

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita:

Plànols d'Informació:

Plànols d'Ordenació i Gestió: