Modificació del PP del sector Nord-oest de rectificació d'alineacions i rasants a la finca de Josep Sol

codi Municipal: PU-816/MPP

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 04/02/1969
  • Data publicació expedient (BOPB): 02/04/1969

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita:

Documentació Gràfica: