Modificació del PP del sector Nord-oest d'alineacions amb canvi de traçat de la carretera de la Roca.

codi Municipal: PU-813/MPP

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 05/02/1968
  • Data publicació expedient (BOPB): 17/06/1968
DOCUMENTACIÓ: