Modificació del PP del sector Nord-oest d'alineacions i rasants a carrers sense nom continuació de l'avinguda de l'Anselm de Riu

codi Municipal: PU-812/MPP

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 05/02/1968
  • Data publicació expedient (BOPB): 17/06/1968

DOCUMENTACIÓ:
Documentació escrita:

Documentació Gràfica: