Conveni urbanístic del polígon d'actuació núm. 1 de les finques del ptge. Safareig, 4 i 5 relatiu a la modificació puntual del PGM del passatge del Safareig.

codi Municipal: CU-07

 

Àmbit: Passatge del Safareig, 4 i 5.

Objecte: Conveni urbanístic entre l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i els propietaris de les finques del passatge del Safareig, 4 i 5.

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data aprovació: 10/06/2015.
  • Data publicació expedient (DOGC): 05/08/2015.
DOCUMENTACIÓ: