Conveni urbanístic per a la materialització dels compromisos d'urbanització i d'edificació de l'actuació 1.2 connexió Valentí Escalas-Listz.

codi Municipal: CU-10

Àmbit: Finques situades a la prolongació del carrer Valentí Escalas entre el carrer Bruc i carrer Terrassa.

Proposta: Connexió viaria rodada entre els carrers de Valentí Escalas i de Listz.

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data aprovació: 23/12/2016
DOCUMENTACIÓ: