PU-198-Modificació puntual del PGM per a la concreció de nous equipaments assistencials en l'eix Monturiol i l'àmbit del carrer Vistalegre

Aprovat definitivament pel Conseller de Territori i Sostenibilitat el 20 de desembre de 2016.

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  7302 el 06/02/2017.

Codi d'accés al registre de planejament urbanístic de Catalunya:  2016 / 061370 / M. 

Documentació:

Acta d'aprovació definitiva.

Memòria, normativa i plànols.

Annexes.