Ordenança Complementària de l'edificació al terme municpal de Santa Coloma de Gramenet

codi Municipal: PU-035/ON

APROVACIONS I PUBLICACIONS:
  • Data Aprovació: 29/06/1989
  • Data publicació expedient (BOPB): 26/10/1989
  • Data publicació normativa (BOPB): 26/10/1989
DOCUMENTACIÓ:
  • Acord d'Aprovació.
  • Document unitari.