Preus Públics

Recollida i gestió de residus comercials

i industrials

Prestació del servei d'escoles bressol municipals

Utilització dels serveis d'atenció domiciliària

Utilització dels serveis de l'escola municipal

de música de Can Roig i Torres

Altres