Resolucions judicials que afecten a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

En compliment del que es preveu a l'apartat h) de l'article 10 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en aquesta pàgina trobareu la relació de resolucions judicials que afecten a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Any 2018

Lista de archivos
Nombre del fichero Información
icon Resolució judicial 11/01/2018

TSJC. Contenciosa. Subvenció. Reclamació al Departament d'Ensenyament de la subvenció de 410€ per la construcció d'una llar d'infants. Estima la reclamació de l'Ajuntament.

2 MB
icon Resolució judicial 25/01/2018

JCA. Contenciós RRHH. Sindicat ADT impugna acord del Ple Municipal del 31/05/2016 que aprova les modificacions de la RLT. Inadmisió dels recurs de ADT

4 MB
icon Resolució judicial 29/06/2018

TSJC. Contenciosa. Contractació. Impugna la resolució del TCCSP que acorda la exclusió de FCC de la licitació e inadmet el recurs contra l'adjudicació. Desestimació del recurs de FCC.

4 MB
icon Resolució judicial 12/04/2018

TSJC. Civil. Reclamació de quantitat. Construcciones Edisan S.A. reclama el pagament d'uns imports per la construcció del mercat del Fondo. Estima el recurs de l'Ajuntament.

2 MB

Any 2017

Lista de archivos
Nombre del fichero Información
icon Resolució judicial 27/04/2017

LLICÈNCIA ACTIVITAT. Instal·lació antena telefonia mòvil. Recurs de l'operadora contra la denegació por part de l'Ajuntament. Òrgan: JCA 7 - Contenciós Resultat: Desestimar el recurs de l'operadora

2 MB
icon Resolució judicial 27/06/2017

JCA 2 Contenciós RRHH. Recurs del sindicat ADT que impugna l’acord del Ple de 4/04/2016 que estima parcialment el recurs de reposició contra la RLT 2016. Inadmisió del recurs interposat per ADT

2 MB
icon Resolució judicial 1/06/2017

TSJC Contenciós. Estimació recurs pel pagament d'interessos del deute de la Generalitat per subvencions. Dep. Territori

2 MB
icon Resolució judicial 20/12/2017

TSJC Contenciosa SUBVENCIÓ. Ajuntaments contra el Departament d’ensenyament. Reclamació subvenció per despeses de llards d’infants anys 2012 a 2014. Estimació parcial, reconeixen dret de l’ajuntament a percebre 1.300 € per alumne de les Llars d’infants.

407 KB