María Dolores Andrades Tineo

Grup municipal del PSC

Regidora de Gent Gran, Civisme i Consum.

Regidora del Districte III.

Correu electrònic: andradestmd-bdc@gramenet.cat

Nascuda a Barcelona el 13 de febrer

EGB i curs comptabilitat nòmines.

Ha treballat al sector tèxtil i al comerç.

 

Ha format part de diferents associacions com l'Associació de Dones del Districte III, Agrupació de veïns de Can Franquesa o la Federació d'Associació de Veïns de Santa Coloma (FAVGRAM).

Sou brut anual: 45.093 €. Aquesta retribució anual va ser establerta per acord de Ple Municipal el 3 de juliol de 2023.

Declaració d'activitats, béns i retribucions brutes anuals. Declaració corresponent a 2023.