Driss Lakhouaja Allah

Grup municipal del PSC

Regidor de Neteja.

Correu electrònic:

Informació pedent de recepció, no facilitada actualment.

Sou brut anual: 36.074 € (Dedicació del 80%). Aquesta retribució anual va ser establerta per acord de Ple Municipal el 3 de juliol de 2023.

Declaració d'activitats, béns i retribucions brutes anuals. Declaració corresponent a 2023.