Álvaro Rodilla García

Grup municipal del PSC

Regidor d'Habitatge, Energia, Media Ambient i Protecció Animal.

Regidor del Districte V.

Correu electrònic: rodillaga-bdc@gramenet.cat

Formació i trajectòria personal

Graduat en Protocol, Relacions Públiques Institucionals i Organització d’Esdeveniments per l’Escola Superior de Protocol i Relacions Institucionals de Catalunya.

Des del 2006 sóc personal laboral fix, per examen opositor, de l’empresa estatal Correos y Telegráfos. Actualment estic en excedència.

Trajectòria cívica

Representant juvenil de les Joventuts Socialistes i activista de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet.

Trajectòria política

Becari del Grup Parlamentari Socialista al Congrés dels Diputats de 2010 a 2011.

 

Sou brut anual: 45.093 €. Aquesta retribució anual va ser establerta per acord de Ple Municipal el 3 de juliol de 2023.

Declaració d'activitats, béns i retribucions brutes anuals. Declaració corresponent a 2023.