Pla d'Acció Municipal 2007-2011

La proposta de les principals actuacions previstes en aquest Pla d’acció municipal se centra en 125 grans activitats, que posen l’accent a assolir una ciutat on es visqui millor. Són propostes que tenen les persones com a principal eix d’actuació: els joves, els més grans, les famílies, els nens i els col·lectius més sensibles. Són propostes que consoliden la Santa Coloma d’avui i que posen els fonaments de la ciutat de demà.

* El Pla d'Acció Municipal 2008-2011 va ser aprovat al ple ordinari celebrat el 17 de desembre de 2007.

Document en format pdf (178 Kb)