El pla d'acció Municipal (PAM) és el full de ruta que relaciona i prioritza les línies estratègiques, els objectius i les propostes d'acció que l'Ajuntament es compromet a executar durant el període 2016-2019. Aquest conjunt de propostes s'han dissenyat per ser desenvolupades durant un mandat polític i acompleixen un objectiu primordial: actuar per aconseguir canvis ala ciutat que facilitin que els ciutadans i les ciutadanes visquin millor; és a dir, "un PAM per construir entre tots i totes una Santa Coloma amable, equitativa i solidària".

Així mateix són grans línies d'actuació que posen els fonaments de futur immediat de la ciutat, que es concreten a partir de propostes bàsiques de l'equip de govern i que s'han explicat, debatut i millorat amb les idees i propostes de la societat organitzada i de ciutadans i ciutadanes individuals.Es tracta, per tant, d'un seguit de propostes i projectes globals valorats,  validats i completats a través d'un procés participatiu que es va desenvolupar entre el 20 de gener i el 9 d'abril de 2016 i que, un cop aprovats al  Ple de juny de 2016, constituirien un document de compromís mutu entre el govern municipal i els ciutadanes i les ciutadanes.

L'elaboració del PAM 2016-2019 es va iniciar a partir d'un esforç col·lectiu de les àrees municipals per detectar i avaluar les problemàtiques de la ciutat i dels ciutadans i ciutadanes en els seus diferents àmbits. Es tractava de trobar-ne respostes conjuntes i decidir les prioritats d'acció i els recursos necessaris per a la seva execució. La ciutadania, per la seva banda, en un exercici de corresponsabilitat, de cooperació i de participació al llarg dels 81 dies del procés i les 50 activitats de diverses temàtiques i formats, va contribuir a fer aquest PAM millor, més complet, més humà, més social, més cívic i més solidari.

El PAM 2016-2019 està definit en 5 nivells de concreció de major a menor detall:

Infografia del PAM