Contractes prorrogats 2023

Darrera actualització: Febrer 2024
Actualització: Semestral
Font: Servei de contractació

Contractes prorrogats segon semestre 2023

Nº EXPEDIENT DESCRIPCIÓ OBJECTE DEL CONTRACTE CONTRACTISTA DATA D'APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA                     JGL / DECRET Nº DE PRÒRROGA             ( PRIMERA  / SEGONA ) POSSIBILITAT D'ALTRE PRÒRROGA                       ( SI / NO ) DATA INICI PRÒRROGA DATA FINAL PRÒRROGA
2021-SE-OH-17 Servei de recollida selectiva i residus voluminosos, amb mesures mediambientalment sostenibles. CORPORACIÓN CLD SERVICIOS URBANOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUS, S.L J.G.L. 14/11/2023 PRIMERA NO 15/01/2024 14/01/2025
2013-AE-003 Contracte de naturalesa administrativa especial per a la recollida de residus de fracció de rebuig i neteja viària a Santa Coloma de Gramenet. PreZero España, SA, Ple 26/09/2023 SEGONA NO 12/10/2023 12/10/2024
2019-SE-OH-09-Bis Serveis de foment i promoció dels programes de dinamització infantil i juvenil i de la coordinació, control i funcionament del centre de recursos infantils i juvenils Rellotge XXI i del centre de recursos juvenils Mas Fonollar  TASCA SERVEIS D’ANIMACIÓ SL J.G.L. 12/09/2023 SEGONA NO 17/09/2023 16/09/2024
2021-SUB-OS-03 Subministrament i distribució del material informàtic no inventariable, consumibles informàtics, (tòner, cartutxos de tinta, CD, DVD, memòries USB, etc). GERSA INFORMATICA, SL J.G.L. 12/09/2023 PRIMERA SI 12/07/2023 11/07/2024
2020-SE-OH-16 Servei de manteniment de 53 equips multifunció i del seu subministrament, a títol d’arrendament, sense opció de compra, amb mesures de sostenibilitat ambiental. COREMOSA SA J.G.L. 21/11/2023 FORÇOSA NO 01/12/2023 Execució del nou contracte o màxim 01/08/2024.
2020-SE-OH-19 Servei d'assegurances de l'Ajuntament i del Patronat Municipal de la Música, dividit en 5 lots, amb mesures de contractació socialment responsable.
Lot 2 Pòlissa d’assegurança que cobreixi les pèrdues o danys materials del patrimoni de l’Ajuntament i el seu Patronat de la Música
ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A J.G.L. 12/12/2023  SEGONA NO 01/01/2024 31/12/2024
2020-SE-OH-19 Servei d'assegurances de l'Ajuntament i del Patronat Municipal de la Música, dividit en 5 lots, amb mesures de contractació socialment responsable.
LOT 3 Pòlissa d’assegurança de la flota de vehicles de l’Ajuntament
FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS J.G.L. 12/12/2023  SEGONA NO 01/01/2024 31/12/2024
2019-SUB-OH-10 Subministrament de vestuari i calçat per a la policia local i altres col·lectius de personal de l’Ajuntament, dividit en 8 lots.
LOT 2. Policia Local. Uniforme Representació
MAC UNIFORMES, SL J.G.L. 21/11/2023  SEGONA NO 26/11/2023 25/11/2024
2019-SUB-OH-10 Subministrament de vestuari i calçat per a la policia local i altres col·lectius de personal de l’Ajuntament, dividit en 8 lots.
LOT 3. Policia Local. Calçat i accessoris
USIS GUIRAO, SL J.G.L. 21/11/2023  SEGONA NO 26/11/2023 25/11/2024
2019-SUB-OH-10 Subministrament de vestuari i calçat per a la policia local i altres col·lectius de personal de l’Ajuntament, dividit en 8 lots.

LOT 4. Brigada Municipal D’obres (BMO) i Personal Manteniment Instal·lacions Esportives
LOT 5. Personal Mantenidors Camps Esportius
LOT 6. Auxiliars Tècnics d’equipaments Municipals: Centres Educatius, Centres Cívics, Ecometròpoli, Biblioteques, Escola de Música, Teatre, Museu, Impremta i Personal de Mercats
LOT 7. Auxiliars Tècnics Serveis Interns I Can Sisteré
LOT 8.  Calçat altres col·lectius
JJ GOMEZ Y J GUILERA, SCP J.G.L. 21/11/2023  SEGONA NO 26/11/2023 25/11/2024
2021-SE-OH-11 Serveis d'allotjament d'emergència AVORIS RETAIL DIVISION SL DECRET 15/12/2023 PRIMERA NO 17/12/2023 16/09/2024
2017-SE-OH-012 Serveis i sistemes de telecomunicacions lots 1,2,3,4 TELEFONICA DE ESPAÑA SAU
VODAFONE ESPAÑA SAU
TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA SAU
J.G.L. 31/10/2023 SEGONA NO 01/11/2023 31/10/2024
2021-SE-OSA-12 Servi d'enginyeria tecnològica assegurar funcionament intraestructura informàtica SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE SL. J.G.L. 28/11/2023 PRIMERA NO 01/12/2023 31/11/2024
2021-SE-OH-07 Servei destinat a l'evitació d'ocupacions d'immobles. OSERMA 1992 OBRES I SERVEIS, SLU J.G.L. 28/11/2023 PRIMERA SI 14/12/2023 13/12/2024
2018-SE-OH-002 Contracte de manteniment de la xarxa semafòrica i control d’accessos de vehicles al municipi  A.R.S. 93, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, S.L. J.G.L. 11/07/2023 SEGONA NO 01/08/2023 31/07/2024
2021-SE-AM-24 Acord marc del servei de manteniment dels aparells elevadors dels edificis dependents de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet A. EMBARBA, S.A. J.G.L. 28/12/2023 TERCERA NO 02/11/2023 30/04/2024
2022-SUB-AM-16 Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya  ENDESA ENERGIA SAU J.G.L. 28/12/2023 PRIMERA SI 01/10/2023 30/09/2024
2021-SUB-AM-07 Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya ENDESA ENERGIA SAU J.G.L. 28/12/2023 SEGONA SI 01/07/2023 30/06/2024

Contractes prorrogats primer semestre 2023

Nº EXPEDIENT DESCRIPCIÓ OBJECTE DEL CONTRACTE CONTRACTISTA DATA D'APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA                     JGL / DECRET Nº DE PRÒRROGA             ( PRIMERA  / SEGONA ) POSSIBILITAT D'ALTRE PRÒRROGA                       ( SI / NO ) DATA INICI PRÒRROGA DATA FINAL PRÒRROGA
2020-SE-OS-28 Serveis de distribució de la publicació municipal setmanal “L’Ajuntament Informa”. TEB SOLUCIONS, SCC J.G.L. 07/03/2023 PRIMERA NO 04/05/2023 03/05/2024
2018-SE-NSP-018 Serveis de Manteniment de l'aplicació informàtica EPSILON CARLOS CASTILLA INGENIEROS SA J.G.L. 21/02/2023 PRIMERA NO 25/02/2023 24/02/2024
2019-SE-OS-17  Servei de manteniment d'una màquina multifunció digital per a la impremta municipal.  PMC GRUP 1985, SA J.G.L. 28/02/2023 PRIMERA NO 26/02/2023 25/02/2024
2020-SUB-OH-15 Subministrament de productes higiènics i accessoris i la seva col·locació, així com, el subministrament i col·locació d’elements higiènics, i productes d’higiene de prevenció de la salut, per a l’edifici de l’Ajuntament i la resta de dependències municipals. Servicios de contenedores higiénicos sanitarios, SAU (SERKONTEN), J.G.L. 18/04/2023 PRIMERA SI 31/05/2023 30/05/2024
2019-SUB-OH-10 Subministrament de vestuari (articles de nova uniformitat i de protecció del fred) necessaris per al desenvolupament de les funcions de la Policia Local de l’Ajuntament, d’acord amb el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) del lot 1. SAGRES, S.L. J.G.L. 13/06/2023 PRIMERA SI 01/06/2023 31/05/2024
2017-SE-OH-014 Contracte de serveis de conservació i manteniment del paviment de calçades i voreres de Santa Coloma de Gramenet Garcia Excavacions, S.A. J.G.L. 28/02/2023 SEGONA NO 01/05/2023 30/04/2024
2021-SE-AM-24 Contracte de l’Acord marc del servei de manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2020.02)
A. Embarba, S.A J.G.L. 02/05/2023 SEGONA NO 02/05/2023 01/11/2023
2021-SE-OH-13 Contracte prestació servei menjador social  SERHS FOOD AREA J.G.L. 14/02/2023 SEGONA NO 18/02/2023 02/07/2023
2019-SE-O-19 Contracte serveis emmagatzematge aliments suport del prog. aliments solidaris  FUNDACIÓ PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA J.G.L. 11/04/2023 SEGONA NO 19/03/2023 18/03/2024