Contractes prorrogats

Darrere actualització: Gener 2019

Font: Servei de Contractació

Segon semestre 2018

 
Descripció Adjudicatari Data JGL Punt Data inici pròrroga Data final pròrroga
Contracte de gestió indirecta i funcionament del "Centre de Recursos Infantils i Juvenils Rellotge XXI" Trànsit Projectes SL 24/07/2018 42 01/09/2018 31/08/2019
Gestió i funcionament de l'escola bressol municipal l'Oreneta Llin-Car SL 02/10/2018 18 01/09/2018 31/08/2019
Servei d'assitència tècnica informàtica Cid Barnabat sL 09/10/2018 5 15/11/2018 14/11/2019
Contracte d'explotació del servei de bar del Casal Riera Alta Mercedes da Costa Moreno 30/10/2018 12 01/09/2018 30/11/2019
Servei d'enginyeria tecnològica per assegurar el funcionament de la infraestructura informàtica de l'ajuntament Serialnet Networking i Software Lliure SL 11/12/2018 15 22/12/2018 11/12/2019
Subministrament  i distribució de consumibles i meterial informàtic no inventariable Lyreco España SA 11/12/2018 14 01/01/2019 31/12/2019
Serveis per al desenvolupament d'accions d'intervenció comunitària en drogodependències  ASAUPAM 18/12/2018 14 21/12/2018 20/12/2019
Servei de transport de persones amb mobilitat reduïda Autocares CER 18/12/2018 16 15/11/2018 14/11/2019
Servei de manteniment de les instal·lacions elèctriques, instal·lacions tèrmiques, aigua i gas dels edificis dependetns de l'Ajuntament CLECE SA 28/12/2018 23 01/09/2018 31/08/2019
Subministrament de Vals menjador per al persona lde la policia local Endered España SA 28/12/2018 6 01/04/2019 31/03/2020
Subministrament de productes higièncis i accessoris i d'elements higiènics Lot1 Serveis Integrals Jorca SL 11/12/20108 13 01/01/2019 31/12/2019
subministrament dde procutes higiènics i accessoris i d'elements higièncis Lot2 Euroservhi SA 11/12/20108 13 01/01/2019 31/12/2019

Primer semestre 2018

Descripció Empresa Data JGL Punt Data inici pròrroga Data finalització pròrroga
Serveis de prevenció aliè complementari del servei propi que cobreixi l'especialitat preventiva d ela salut de l'Ajuntament ERGASAT 13/02/2018 12 16/03/2018 15/03/2019
Subministrament de vestuari de Policia Local, lot 1, elements de pluja, fred i alta visibilitat SAGRES SL 20/03/2018 11 11/05/2018 10/05/2019
Gestió del servei de deixalleria  FUNDACIÓ PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA 17/04/2018 15 01/07/2018 30/06/2019
Servei per a l'elaboració de treballs audivisuals dels actes, recepcions i esdeveniments irganitzats per l'Ajuntament ASSOCIACIÓ DE JOVES PERIODISTES I COMUNICADORS DE SANTA COLOMA DE GRAMENET SC MEDIA 24/04/2018 5 30/04/2018 29/04/2019