Exercici 2019

Descripció del contracte Empresa Punt JGL Data JGL Motiu de modificació
Serveis de conservació i manteniment del paviment de calçades i voreres del municipi Josep Garcia Excavacions SA 14 25/09/2019 Segons clàusula 31 apartat 2 de Plec de Clàusules administratives particulars, s'amplia el preu del contracte per un import total de 292.203,03 € IVA inclòs 
Redacció del projecte de rehabilitació dels edificis inclosos a l'àrea de conservació i rehabilitació ACR2-Mas Mari Lot 2  Feu I Godoy Arquitectes SLP 18 04/06/2019 segons clàusula 25 del plec de Clàusules administratives particulars, s'amplia el número edificis i per la qual cosa l'import total de contracte amb la modificació contractual prevista ascendeix a 51,012,03 €(IVA inclòs)
Contracte manteniment de les instal·lacions contra l'intrusisme  Segur Sistemes de Seguridad SL 22 24/04/2019 Segons la clàusula número 20 del Plec de clàusules administratives particulars, per tal d'ampliar la despesa del contracte en l'import de 16,743,98 € (IVA inclòs)
Projecte de rehabilitació i canvi d'ús a centre de polítiques d'ocupació del pavelló B de l'antic hospital de L'Esperit Sant - Fase 1 Construccions Cots i Claret SL 21 24/04/2019 Segons la clàusula 32 de plecs de clàusules administratives particulars, ampliant la despesa per un import total de 126.445,00 €
Obres d'urbanització a la carretera BV-5152 dividit en dues fases (entre el pg. Lloreç Serra i Pont Vell, fase1) i el pg. Salzereda ( entre el pg. Lluís Companys i el carrer Pompeu Fabra, fase 2) Copisa Constructora Pirenaica SA 23 24/04/2019 Increment respecte a l'import d'adjudicació de 5,96%
Descripció del contracte Empresa Data JGL Punt JGL Observacions
Subministrament de gas natural de l'Ajuntament i la societat municipal Grameimpuls SA  ENDESA ENERGIA SAU 22/10/2019 13 Reduir els punts de subministrament 
Subministrament d'energia elèctrica a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i societats municipals Gramepark SA i Grameimpuls SA GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA 05/11/2019 13 Augmentar els punts de subministrament
Obres d'adequació de l'edifici de Carrer Rafael Casanova, 85-89 per al Servei de Convivència VORACYS SL 17/12/2019 39 Un increment del 13% en concepte de despeses general, el 65 de benefici industrial que representa un 14,91% d'increment respecte a l'import d'adjudicació.
Servei de manteniment dels aparells elevadors dels edificis dependents de l'Ajuntament THYSSENKRUPP ELEVADORES SLU 17/12/2019 46 Segons la clàusula 29 del Plec de clàusules administratives particulars