Exercici 2017

Descripció del contracte Empresa Data Junta Govern Local Punt JGL Modificació
Servei de neteja d’edificis, dependències municipals i centres docents públics del municipi Limpieza y mantenimiento SA (LIMASA) 28/02/2017 11 Ampliar la quantitat de 10.716,95 (IVA inclòs), per tal de dur a terme les necessitats d’ampliació del servei pels mesos de gener i febrer de 2017.
Manteniment de les instal·lacions elèctriques, tèrmiques, aigua i gas d'edificis dependents de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet  CLECE, SA 28/02/2017 12 Ampliar la quantitat de 187.550,24€ (IVA inclòs), pel període comprès entre l’1 de gener de 2017 i el 31 d’agost de 2018.