Exercici 2015

ObjecteEmpresaPreu adjudicacióModificacióAmpliacióData modificació (JGL)
Assistència tècnica informàtica  per a l'AjuntamentCID BARNABAT SL170.000,00 € <10%14.000,00 € JGL 13/10/2015 PUNT 6