Procediment Obert

Darrera actualització: Desembre 2019

Font: Servei de contractació


Contractes adjudicats de gener a l'agost 2019

EXPEDIENT OBJECTE DEL CONTRACTE IMPORT LICITACIÓ ANUNCI DOUE PÚBLIC. EACAT DATA ADJUDIC. JGL ADJUDICATARI IMPORT ADJUDIC.
Obres               
2018-OB-0S-027 Transformació d'un solar en HORT URBÀ a l'av. Francesc Macià, 161. 65.616,49 €NO 22/11/2018 26/03/2019 GISER XXI SERVEIS, SL 56.446,73 €
2018-OB-NSP-028 Reparació tanques ESCOLES PALLARESA I WAGNER i tanca del pati de l'ESCOLA BRESSOL ELS PINS, dividit en 3 lots. 112.154,19 € No 10/05/2019 07/05/2019 ADO, SA Lots 1 i 2 DECORESPORT, SA Lot 3 Lot 1 17.413,38 €
Lot 2 57.493,70 €
Lot 3 16.299,93 €  
2018-OB-OS-020 Obres de deconstrucció de L’ANTIC CEIP SANT JUST. 165.067,78 € NO 03/12/2018 12/03/2019 CONST. Y DESMONTES RIBERA NAVARRA, SA 113.696,36 €
2018-OB-OS-022 Obres del projecte executiu d'adequació de l'edifici de RAFAEL DE CASANOVA Nº 85-89 per al servei de convivència. 284.273,32 € NO 10/12/2018 24/04/2019 VORACYS SL         292.016,11 €
2019-OB-O-02 Obres del projecte executiu modificat de rehabilitació del PAVELLÓ ESPORTIU MUNICIPAL NOU i política de foment del treball. 2.938.008,18 € NO 31/01/2019 09/04/2019 BIGAS GRUP SL 2.631.818,31 €
2019-OB-OH-05 Obres del projecte executiu de remodelació del PASSEIG SALZEREDA, FASE II (entre c. Pompeu Fabra i c. Jacint Verdaguer). 5.784.196,41 € 29/05/2019 29/05/2019 26/08/2019 COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA 3.966.773,32 €
2019-OB-OS-01 Obres del projecte d'impermeabilització de la PLAÇA ABAT ESCARRÉ. 565.456,27 € NO 03/05/2019 13/08/2019 VIALITAT I SERVEIS SLU 443.817,16 €
2019-OB-OS-03 Obres del projecte de remodelació dels entorns del MUSEU TORRE BALLDOVINA I DEL MOLÍ D'EN RIBÉ i política de foment del treball. 1.177.863,63 € NO 01/03/2019 21/05/219 COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA 953.456,73 €
2019-OB-OS-04 Obres del projecte per l'adaptació de les instal·lacions i l'espai d'acord amb les noves normatives de L'APARCAMENT DEL MERCAT DE SINGUERLÍN. 548.949,11 € NO 10/05/2019 13/08/2019 UTE CONTRATAS VILOR SL - LOPEZ INSTALACIONES ELECTRICAS SL 493.504,99 €
2019-OB-OS-06 Obres del projecte executiu d'adequació de la instal·lació elèctrica, millora de l'accessibilitat a l'edifici i dels serveis sanitaris del Centre de Recursos Juvenils MAS FONOLLAR. 234.926,90 € NO 11/06/2019 13/08/2019 OBRES I CONTRACTES PENTA SA 223.157,08 €
2019-OB-OS-07 Obres del projecte de PAVIMENTACIÓ DE DIVERSOS CARRERS en el municipi per l'any 2019 - I campanya. 150.328,95 € NO 31/05/2019 13/08/2019 FIRTEC SA 144.912,33 €
2019-OB-OS-08 Obres del projecte executiu d'urbanització de la PLAÇA ALFONSO COMIN (FASE 1) 402.549,32 € NO 05/06/2019 14/08/2019 CIVIL STONE SL 314.999,99 €
2019-OB-OS-09 Obres per l'execució de la "Memòria valorada de reforma i adequació dels banys en PB, P1, P2 i P3 del CEIP FRAY LUIS DE LEON de Santa Coloma de Gramenet" 99.419,07 € NO 06/06/2019 23/07/2019 TEMPO FACILITY SERVICES SLU 90.336,11 €
2019-OB-OS-10 Obres referents al "Projecte de reordenació dels espais de la planta primera i segona de l'ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA de Santa Coloma de Gramenet" 190.518,08 € NO 06/06/2019 23/07/2019 TEMPO FACILITY SERVICES SLU 182.621,43 €
SERVEIS              
2018-SE-NSP-018 Serveis de manteniment de l'aplicació informàtica ÈPSILON implantada a l'Ajuntament. 106.000,00 € NO 09/01/2019 19/02/2019 CARLOS CASTILLA INGENIEROS, SA 95.679,76 €
2018-SE-O-021 Servei de DESBROSSADA de solars municipals i altres espais de domini públic de Santa Coloma de Gramenet (contracte reservat CET). 82.185,98 € NO 08/01/2019 12/03/2019 URBACET, SL 78.423,64 €
2018-SE-OH-010 Servei pel desenvolupament i gestió integral del projecte de MONEDA LOCAL DIGITAL. 815.915,39 € 20/09/2018 25/09/2018 09/04/2019 UTE RE-Economia 694.119,76 €
2018-SE-OH-022 Serveis d'ASSEGURANCES de l'Ajuntament i del Patronat Municipal de la Música, dividit en 5 lots. 452.000,00 € 03/01/2019 04/01/2019 21/03/2019 Lot 1 i 2: ALLIANZ
Lot 3; FIATC
Lot 4: PREMAAT
Lot 5: MAPFRE
Lot 1: 112.000,00 €  
Lot 2: 116.178,85 €
Lot 3: 32.352,98 €
Lot 4: 416.373,05 €
Lot 5: 18.667,67 €
2019-SE-NSP-11 SERVEIS POSTALS, DE MISSATGERIA i d'altres derivats demandats per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (2 lots) 226.088,49 € NO 22/05/2019 01/07/2019 Lot 1: SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS SA SME
Lot 2: SERVIUNO COURIER SL
Lot 1: 136,410,25 €
Lot 2: 50.749,60 €
2019-SE-OS-05 Serveis de manteniment de llicències amb subscripció trianual dels programaris d'AUTODESK pel període 2019-2021 amb servei de suport. 74.400,00 € NO 29/04/2019 01/07/2019 NKE CAD SYSTEMS SL 59.350,02 €
2019-SE-OS-06 Serveis de manteniment de llicències SOFTWARE Assurance de Programari Microsoft per l'Ajuntament. 60.000,00 € NO 05/04/2019 28/05/2019 SEIDOR SA 59.921,36 €
2019-SE-OS-07 Serveis per a l'edició de treballs AUDIOVISUALS. 36.000,00 € NO 04/04/2019 04/06/2019 JOSÉ PÉREZ GONZÁLEZ 31.000,00 €
2019-SPRI-NSP-12 Serveis actuació SWEET CALIFORNIA. Festa Major Estiu 2019 21.000,00 € NO 02/07/2019 26/08/2019 BET ON THE SHOW SL 21.000,00 €
2019-SPRI-NSP-13 Serveis actuació ROSARIO. Festa Major Estiu 2019 30.000,00 € NO 02/07/2019 16/07/2019 THE PROJECT MUSIC COMPANY SL 30.000,00 €
Subministrament              
2019-SUB-AM-04 Subministrament de COMBUSTIBLE basat en l'ACORD MARC de la Generalitat de Catalunya (exp. CCS 2017 3). 31.000,00 € NO NO 30/04/2019 SOLRED SA 31.000,00 €
2019-SUB-AM-05 Subministrament de PAPER PER A IMPRESSIÓ I ESCRIPTURA basat en ACORD MARC de la Generalitat de Catalunya (exp. CCS 2017 12). 35.000,00 € NO 08/04/2019 21/05/2019 Lot 1: CANON ESPAÑA SA
Lot 2: SET PRAT PAPER DISTRIBUCIONS SA
Preus unitaris
2019-SUB-NSP-07 Subministrament i serveis FESTES DE BARRI. 79.885,16 € NO 07/05/2019 21/05/2019 ATIPICS SCCL 74.309,66 €
2019-SUB-O-06 Subministrament d'una CARPA PROVISIONAL en règim de lloguer a les pistes poliesportives de Prat de la Riba. 117.000,00 € NO 20/05/2019 23/07/2019 CARPAS ZARAGOZA SL 99.450,00 €
2018-SUB-OS-005 Subministrament de DOS VEHICLES de quatre rodes (tipus turisme "híbrid") i DUES MOTOCICLETES / escúters elèctriques per a la Policia Local, en la modalitat de compra, amb mesures mediambientals, desglossat en 2 lots. 94.800,00 € NO 07/11/2018 09/04/2019 Lot 1: DL STARBAIX, SL
Lot 2: ISAE ELECTRÒNICA, SL
Lot 1 69.564,96 €
Lot 2 24.995,52 € 

Contractes adjudicats des de setembre fins el desembre de 2019

Expedient Objecte del contracte Import licitació (sense IVA) Publicació DOUE Publicació EACAT Data Acord JLG/Decret Adjudicatari Import adjudicació (Sense IVA)
Serveis2019-SE-OS-02 Serveis de feines destinades a l'evitació d'cupacions d'immobles i protecció del dret a la propietat. 40.000 € NO 20/09/2019 26/11/2019 BARNASERVEIS 1987 SL 40.000,00 €
2019-SE-OH-16-BIS Serveis de Suport a la intervenció per a la realització del control financer dels exercicis 2019, 2020 i 2021, dividit en 6 lots. Lot 1: 75.000 €
Lot 2: 75.060 €
12/09/2019 12/09/2019 10/12/2019 Gabinete Tècnico de Auditoria y Consultoria (lots 1 i 2)  Lot 1: 44.850,00 €
Lot 2: 47.010,00 € 
2019-SE-OH-16-BIS Serveis de Suport a la intervenció per a la realització del control financer dels exercicis 2019, 2020 i 2021, dividit en 6 lots. Lot 3: 11.000 € 12/09/2019 12/09/2019 10/12/2019 BNFix Pich Auditores (lot 3)  lot 3: 7.560,00 €   
2019-SE-OH-16-BIS Serveis de Suport a la intervenció per a la realització del control financer dels exercicis 2019, 2020 i 2021, dividit en 6 lots. Lot 4: 34.260 € 12/09/2019 12/09/2019 10/12/2019 Cecilio Tarruella Forné (Lot 4)  lot 4: 31.428,00 €
2019-SE-NSP-20 Servei de manteniment de l'aplicació informàtica per a la gestió del padró municipal d'habitants i la gestió dels processos electorals implantada a l'Ajuntament. 10.100 € NO 30/10/2019 10/12/2019 ABS INFORMATICA, SLU 10.000,00 €
Subministrament
2019-SUB-OS-11 Subministrament en règim de lloguer, la instal.lació, el manteniment i desmuntatge de l'enllumenat de Nadal a determinats equipaments municipals, carrers i espais públics de Santa Coloma de Gramenet. 53.719 € NO 16/10/2019 12/11/2019 INSTALACIONES NYCSA SL 51.033,05 €
Serveis Privat
2019-SPRI-NSP-21Serveis privat per a la realització de l'espectacle "CIRC DE NADAL 2019-2020"28.512,4 €NO02/12/201917/12/2019ASSOCIACIÓ TEATRAL DENOMINACIÓ D'ORIGEN30.000,00 €
2019-SPRI-NSP-18 Serveis FISC. Festa Major Estiu 2019. 17.500 € NO 23/08/2019 Decret núm. 8466 de 13/09/2019 ASSOCIACIÓ CULTURAL MOMENT 17.500,00 €