Procediment obert i acords marc 2018

Darrera actualització: Gener 2019

Font: Servei de contractació

Segon semestre de 2018

EXPEDIENT OBJECTE DEL CONTRACTE REMISSIÓ ANUNCI DOUE PUBLIC. BOE PUBLIC. BOP PUBLIC. EACAT DATA ACORD ADJUDIC. JGL ADJUDICATARI IMPORT ADJUDIC.
SUB-O-001 Subministrament i servei manteniment diversos equips multifunció  (3 lots) NO NO 23/02/2018 23/02/2018 10/07/2018 GIROCOPI SL Preus unitaris
SE-OS-009 Serveis per a la direcció d'obres del projecte de reurbanització del c. Milà i Fontanals, fases I, II i III (2 lots) NO NO NO 07/05/2018 17/07/2018 Lot 1 Enginyeria i Medi Ambient Badalona SL
Lot 2 VVV Proyectos con Ingenio SL
Lot 1 17.825,00 €
Lot 2 17.500,00 €
OB-OS-SJ-009 Obres de revestiments interiors de pintura dels CEIPS Ausiàs March, Primavera i aules del Ferran de Segarra (3 lots). NO NO NO 28/05/2018 17/07/2018 Lot 1 IBERLAND SL
Lot 2 ABELLAN PINTORS SL
Lot 3 IMESAPI SA
Lot 1 34.340,88 €
Lot 2 33.266,05 €
Lot 3 30.122,82 €
SUB-O-004 Subministrament i serveis de lloguer, transport, muntatge, desmuntatge i manteniment d'infraestructures, materials i instal·lacions necessàries per a la Festa Major d'estiu NO NO NO 08/06/2018 24/07/2018 ATIPICS SCCL 136.448,00 €
OB-OS-006 Obres del projecte connexió Policia Local i Escales Pgte. Xiprer a la Xarxa Corporativa  NO NO NO 26/06/2018 12/09/2018 MODI SL 91.210,55 €
OB-OS-012 Obres del projecte de pavimentació de diversos carrers en el municipi de Santa Coloma de Gramenet per l’any 2018.         12/09/2018 FIRTEC SAU 182.968,50 €
OB-OS-019 Obres del projecte de pavimentació de diversos carrers en el municipi de Santa Coloma de Gramenet per l’any 2018 - II campanya. NO NO NO 27/09/2018 20/10/2018 FIRTEC SAU 322.269,39 €
SE-OH-003 Servei de neteja vertical de façanes, murs i mobiliari urbà de Santa Coloma de Gramenet 13/06/2018 NO NO 15/06/2018 23/10/2018 CORPORACION CLD SL Preus unitaris
OB-OS-013 Obres del projecte de rehabilitació de façanes i cobertes de l’Antiga Fàbrica “LA CIBA” de Santa Coloma  de Gramenet NO NO NO 23/08/2018 23/10/2018 CONSTRUCTORA Y REHABILITADORA SECLA SA 504.942,72 €
OB-NSP-014 Obres de reforma i rehabilitació del Teatre Sagarra per al compliment de les normatives de seguretat i incendis NO NO NO 25/07/2018 23/10/2018 SURIS, SL 37.751,50 €
OB-NSP-021 Obres de reforma i condicionament de la comissaria de la Policia Local per traslladar i renovar el centre de control de la sala 092 NO NO NO 08/10/2018 02/11/2018 GESAB, SAU 148.626,00 €
SUB-OH-003 Subministrament, instal·lació i manteniment per a la renovació de la xarxa de radiocomunicacions i els terminals de radio de la xarxa rescat (TETRA) de la Policia Local, amb mesures de contractació socialment responsable Lot 2. 15/05/2018 NO NO 17/0572018 20/11/2018 ZENON DIGITAL RADIO (LOT 2) 145.303,75 €(Lot2)
OB-OS-016 OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA INTERIOR DE L’EDIFICI CIBA PER A CENTRE D’ECONOMIA SOCIAL SOLIDÀRIA I FEMINISTA (FASE A)  NO NO NO 25/09/2018 27/11/2018 CONTRATAS VILOR SL 1.117.290,00 €
SE-OH-012 Servei d'auditoria del nivell de qualitat de la neteja i manteniment de elements del mobiliari urbà en la via pública a Santa Coloma de Gramenet 01/08/2018 NO NO 02/08/2018 04/12/2018 SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES SL 104.053,38 €
SPRI-NSP-024 Servei privat realització de l'espectacle "Circ de Nadal" 2018-2019 de Santa Coloma de Gramenet NO NO NO NO (invitació) 11/12/2018 ASSOCIACIÓ TEATRAL DENOMINACIÓ D'ORIGEN (DOSC) 28.512,40 €

PRIMER SEMESTRE 2018

EXPEDIENT OBJECTE DEL CONTRACTE REMISSIÓ ANUNCI DOUE PUBLIC. BOE PUBLIC. BOP PUBLIC. EACAT IMPORT LICITACIÓ DATA ACORD ADJUDIC. JGL ADJUDICATARI IMPORT ADJUDIC.
2017-SE-OH-010 Servei de neteja de diverses zones de la ciutat durant caps de setmana i festius, reservat a CET (Centres Especials de Treball) 08/08/2017 19/08/2017 NO 08/08/2017 1.094.765,10 € 16/01/2018 FUNDACIO PRIVADA TALLERS CATALUNYA 1.005.445,32 €
2017-SUB-O-010 Subministrament i instal·lació de jocs infantils per a la pça. Mediterrània NO NO 02/11/2017 02/11/2017 87.560,00 € 23/01/2018 HAGS SWELEK, SA 70.000,00 €
2017-SE-O-011 Servei d'emmagatzematge d'aliments per suport al programa d'aliments solidaris de Santa Coloma de Gramenet NO NO 31/10/2017 31/10/2017 40.000,00 € 23/01/2018 FUNDACIO PRIVADA TALLERS CATALUNYA 39.980,00 €
2017-AR-O-001 Contracte d'arrendament del servei de bar del Centre Cívic Riu NO NO 29/11/2017 29/11/2017 396,68 € cànon 06/02/2018 MAGALY ROSA FRANCO 4.800,00 €
2017-OB-OH-003 Obres d'urbanització a la crta. BV-5152, entre el pg. Llorenç Serra i Pont Vell, i el pg. De la Salzereda, entre c. Lluís Companys i el c. Pompeu Fabra 04/10/2017 24/10/2017 NO 10/10/2017 5.448.815,51 € 13/02/2018 COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA 4.245.882,57 €
2017-SE-OH-026 Servei de prevenció i resolució de conflictes socials i comunitaris a Santa Coloma de Gramenet 21/11/2017 09/12/2017 NO 23/11/2017 928.448,80 € 20/02/2018 PROGESS PROJECTES I GESTIÓ SERVEIS SOCIALS, SL 936.856,00 €
2017-SE-OH-014 Servei per la conservació i manteniment del paviment de calçades i voreres 19/10/2017 07/11/2017 NO 24/10/2017 2.420.000,00 € 20/03/2018 JOSEP GARCIA EXCAVACIONS, SA 1.451.915,80 €
2017-AR-O-002 Contracte d'arrendament del servei de bar del Centre Cívic Singuerlin NO NO 15/01/2018 15/01/2018 3.966,96 € 26/03/2018 ANGELA MACIAS GONZALEZ 9.600,00 €
2017-SUB-O-008 Subministrament d'un vehicle d'hidroneteja NO NO 09/01/2018 09/01/2018 47.000,00 € 10/04/2018 DULECENTRE, SA 46.128,00 €
2017-OB-O-007 Obres de demolició de diverses edificacions afectades per la UA 1 del PERI Santa Coloma Vella II NO NO 04/12/2017 04/12/2017 267.247,28 € 10/04/2018 GARRIGA OBRES I SERVEIS, SL 216.540,00 €
2017-SE-O-019 Servei d'integració familiar en família extensa (SIFE) al municipi de Santa Coloma de Gramenet NO NO 09/01/2018 09/91/2018 161.679,17 € 17/04/2018 DRECERA, SCCL 141.000,00 €
2017-OB-O-006 Obres del projecte modificat de remodelació del carrer i plaça Tarragona NO NO 04/12/2017 04/12/2017 197.046,36 € 17/04/2018 ASFALTOS BARCINO, SL 148.830,00 €
2017-SE-O-027 Serveis per a la redacció del projecte de rehabilitació dels edificis inclossos a l'àrea de conservació i rehabilitació ACRS-MAS MARI. (LOT 1) NO NO 11/01/2018 11/01/2018 48.171,87 € 24/04/2018  JUDIT TABERNA I PATRICIA RODRÍGUEZ 38.537,50 €
2017-SE-O-027 Serveis per a la redacció del projecte de rehabilitació dels edificis inclossos a l'àrea de conservació i rehabilitació ACRS-MAS MARI.(LOT 2) NO NO 11/01/2018 11/01/2018 43,262,80 €  24/04/2018  UTE FEU I GODOY ARQUITECTES, SLP 35.908,12 €
2017-SE-OH-024 Serveis de la gestió pública de l'escola bressol "Les Oliveres" 21/11/2017 02/01/2018 NO 23/11/2017 1.037.853,44 € 02/05/2018 SERVEIS A LES PERSONES ENCIS, SCCL 732.805,65 €
2017-SE-OH-018 Servei control periòdic de plagues dintre del terme municipal de Santa Coloma de Gramenet 13/11/2017 25/11/2017 NO 16/11/2017 107.480,20 € 15/05/2018 AMBIENT SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES, SL 79.728,00 €
2017-OB-O-008 Obres de rehabilitació i canvi d'ús a centre de polítiques d'ocupació del pavelló B de l'antic hospital de l'Esperit Sant- Fase 1 i política de foment del treball. NO NO 11/01/2018 11/01/2018 3.448.599,90 € 15/05/2018 CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, SL 2.746.653,75 €
2017-OB-O-005 Obres de climatització de l'escola municipal de música Can Roig i Torres NO NO 15/01/2018 15/01/2018 130.084,31 € 22/05/2018 FARECLIMA, SL 87.271,88 €
2018-SE-O-007 Servei per a l'organització i realització del programa de tallers culturals 2018 a diversos centres cívics i casals municipals de Santa Coloma de Gramenet. NO NO 16/03/2018 08/03/2018 27.000,00 € 22/05/2018 TRANSIT PROJECTES, SL 24.000,00 €
2018-AE-O-001 Explotació del bar del Centre Cívic Llatí NO NO 07/03/2018 07/03/2018 4.400,00 € 22/05/2018 ELENA CORONADO 4.400,00 €
2017-OB-O-009 Obres d'enderroc d'un edifici cantoner a l'av. Anselm de Riu, 125 (edifici antic Serveis Educatius) NO NO 15/01/2018 15/01/2018 156.000,67 € 29/05/2018 RIGEL OVER, SL 99.152,68 €
2017-OB-O-011 Obres de remodelació del passatge Xiprer al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet NO NO 01/02/2018 01/02/2018 618.691,87 € 29/05/2018 UTE SANTA COLOMA PASSATGE XIPRER 545.685,00 €
2018-AR-O-001 Arrendament per a l'explotació del bar del Casal Riu Nord NO NO 16/03/2018 08/03/2018 396,68 € 29/05/2018 JUAN ANTONIO GUANTER SULTÁN         420,00 €
2017-OB-O-010 Connexió a la xarxa metropolitana de sanejament del clavegueram del Polígon Industrial Bosc Llarg del terme municipal de Santa Coloma de Gramenet NO NO 27/12/2017 27/12/2017 648.749,27 € 05/06/2018 HPSA CONSTRUCCION Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA 432.406,88 €
2018-SE-O-004 Servei per a la cobertura d'una assegurança de responsabilitat civil i patrimonial i la cobertura d'una assegurança multirisc per danys materials del patrimoni mobiliari i immobiliari de l'Ajuntament i elseu organisme autònom, desglossat en dos lots NO NO 07/03/2018 07/03/2018 120.000,00 € 05/06/2018 ALLIANZ CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA 49.083,77 €
2018-SE-O-001 Serveis de manteniment dels equips informàtics de la sala CPD de l'Ajuntament NO NO 16/0/2018 06/02/2018 90.000,00 € 19/06/2018 HEWLETT PACKARD SERVICIOS ESPAÑA, SL 81.503,91 €
2018-OB-O-002 Neteja i enderrocs previs a la rehabilitació de l'edifici CIBA i política de foment del treball NO NO 16/03/2018 08/03/2018 121.980,37 € 19/06/2018 CONSTRUCCIONES Y DESMONTES RIBERA NAVARRA, SA 87.110,20 €
2018-SUB-O-002 Subministrament de 100 ordinadors per a renovar el parc informàtic de l'Ajuntament NO NO 16/03/2018 08/03/2018 70.000,00 € 26/06/2018 SIL THE HP SHOP SL 45.000,00 €
2018-SE-OH-002 Manteniment xarxa semafòrica i control d'accessos de vehicles a la zona centre del municipi 05/03/2018 2203/2018 NO 08/03/2018 201.106,11 € 26/06/2018 ARS 93, SL 587.281,84 €
2018-OB-OS-SJ-007 Obres d'adequació de la coberta del SOC/CEIP Serra de Marina NO NO NO 11/05/2018 271.478,00 € 26/06/2018 GILABERT MIRÓ SA 212.405,82 €
2018-OB-O-001 Urbanització del c. Wagner, entre el c. Mozart i c. Beethoven i política de foment del treball NO NO 15/03/2018 08/03/2018 402.910,96 € 03/07/2018 ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, SL 250.175,00 €