Darrera actualització: Febrer 2017

Font: Servei de Contractació

Contractes negociats, oberts i oberts harmonitzats

CONTRACTES FORMALITZATS 2016

Objecte del contracte

Procediment tramitació

Import licitació

Licitadors

Adjudicatari

 Import adjudicació

Perfil del contractant

BOP

BOE

DOUE

Subministrament de material d’oficina

Acord Marc

18.000,00 €

OFFICE DEPOT

OFFICE DEPOT

         18.000,00 €

26/11/2015

NO

NO

NO

Servei actuació grup DUNCAN DHU a la Festa Major d'Estiu 2016

Negociat

22.000,00 €

PRODUCCIONES MUSICALES GET IN SL

PRODUCCIONES MUSICALES GET IN SL

         22.000,00 €

12/08/2016

NO

NO

NO

Subministrament i col·locació d'elements que ampliaran la senyalització orientativa dels vianants

Negociat

24.946,96 €

PROSEÑAL SLU
DILART Aplicacions de Senyalització SL
RUTER TECNOLOGIA SL
SEÑALIZACIONES JICA SA
DIEZ Y COMPAÑIA SA

SEÑALIZACIONES JICA SA

         16.742,00 €

27/04/2016

NO

NO

NO

Celebració del festival "Passatge Insòlit", programació d'activitats familiars de Festa Major d'Estiu al Museu Torre Balldovina 2016-2019  i l'esdeveniment "Nits dels Museus" 2017-2019

Negociat

25.619,83 €

ASSOCIACIÓ TEATRAL DENOMINACIÓ D'ORIGEN

ASSOCIACIÓ TEATRAL DENOMINACIÓ D'ORIGEN

       100.379,34 €

28/07/2016

NO

NO

NO

Espectacle FISC SINTONITZZA FISC 2016

Negociat

35.537,19 €

ASSOCIACIÓ PER LA CULTURA MOMENT

ASSOCIACIÓ PER LA CULTURA MOMENT

         35.537,19 €

26/08/2016

NO

NO

NO

Servei elaboració treballs audiovisuals

Negociat

36.000,00 €

ASSOCIACIÓ JOVES PERIODISTES
CRISTINA MUÑOZ IDOATE
NTORN DESIGN &FOTO STUDIO SL
JUAN RAFAEL GÀLVEZ
VERTICE MARQUETING

ASSOCIACIÓ JOVES PERIODISTES

         30.650,00 €

17/03/2016

NO

NO

NO

Subministrament dos servidors informàtics

Negociat

45.000,00 €

SIL THEHPSHOP
ICOT SA
EXPERIENTIA SUSTEMS SL
TECNOCOM SA
TELEFONICA SOLUCIONES SAU
SERTEC SL
INFOREIN SA
ID GRUP SA
SEMIC SA
ABAST SYSTEM SA

ICOT SA

         33.500,00 €

20/01/2016

NO

NO

NO

Servei manteniment aplicacions informàtiques de Sicalwin, Subvencions, GPA i les seves corresponents capes d'integració implantada a l'Ajuntament

Negociat

77.086,85 €

AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS

AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS

         77.086,85 €

20/12/2016

NO

NO

NO

Subministrament i col·locació de productes higiènics i accessoris Lot 2

Obert

11.128,00 €

EUROSERVHI

 EUROSERVHI

7.300,80 €

18/07/2016

18/07/2016

NO

NO

Subministrament de dos vehicles per a la Policia Local

Obert

      20.660,00 €

AUSER CONCEPT 3000, SA

AUSER CONCEPT 3000, SA

         20.660,00 €

06/10/2016

06/10/2016

NO

NO

Subministrament de dos vehicles per a la Policia Local

Obert

      20.660,00 €

AUSER CONCEPT 3000, SA

AUSER CONCEPT 3000, SA

         20.660,00 €

06/10/2016

06/10/2016

NO

NO

Servei per a la realització d'auditories de regularitat de comptes i de compliment per GRAMEIMPULS Lot 2

Obert

24.000,00 €

BOVÉ MONTERO Y ASOCIADOS SL
AUDRIA AUDITORIA Y CONSULTORIA SLP
UNIAUDIT OLIVER CAMPS SL
CORTES Y ASOCIADOS AUDITORES SL
FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS SL
ABANTE PICH AUDITORES SLP
ACORDIA ACR SL
GRANT THORNTON SLP
DESPATX D’AUDITORIA MARTÍNEZ RIBAS SLP
AUDALIA AUDITORES SL

Lot 2: AUDALIA AUDITORES, SL

         14.520,00 €

06/10/2016

06/10/2016

NO

NO

Servei per a la realització d'auditories de regularitat de comptes i de compliment per GRAMEPARK Lot 1

Obert

30.000,00 €

BOVÉ MONTERO Y ASOCIADOS SL
AUDRIA AUDITORIA Y CONSULTORIA SLP
CORTES Y ASOCIADOS AUDITORES SL
FAURA-CASAS AUDITORS-CONSULTORS SL
ABANTE PICH AUDITORES SLP
ACORDIA ACR SL
GRANT THORNTON SLP
DESPATX D’AUDITORIA MARTÍNEZ RIBAS SLP
AUDALIA AUDITORES SL

Lot 1 :AUDALIA AUDITORES, SL

         18.150,00 €

06/10/2016

06/10/2016

NO

NO

Assegurança de responsabilitat de les autoritats i personal al servei de les administracions públiques de l'Ajuntament

Obert

36.000,00 €

MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A
AIG
ADESLAS SEGURCAIXA

MAPFRE ESPAÑA SA

         23.331,75 €

31/08/2016

31/08/2016

NO

NO

Subministrament i instal·lació d'aparells de fitness i de street workout al Parc de Can Zam

Obert

52.978,07 €

MICROARQUITECTURA, S.L
AVANT SERVEIS I ELEMENTS URBANS, S.L
JUEGOS KOMPAN, S.A
GRUPO B2 SPORT EQUIPOS DEPORTIVOS, S.A

JUEGOS KOMPAN SA

         22.367,50 €

22/08/2016

22/08/2016

NO

NO

Subministrament 100 ordinadors

Obert

55.000,00 €

MICROSISTEMES SA (SEIDOR)
SERTEC
ICOT SA
NEWPROJECT NETWORKING SL
ACISA
SEMIC SA
INFORDISA SA
TICNOVA QUALITY TEAM SL
TEKNOSERVICE SL
HERBECON SYSTEMS SL

TICNOVA QUALITY TEAM SL

         48.250,00 €

05/02/2016

05/02/2016

NO

NO

Subministrament i col·locació de productes higiènics i accessoris Lot 1

Obert

57.600,00 €

BUNZL DISTRIBUTION SPAIN SA
SERVEIS INTEGRALS JORCA SL
DISTRIBUIDORA JOAN SA 
OFFICE DEPOT SL
PRODUCTOS QUÍMICOS DEL BAGES SA

SERVEIS INTEGRALS JORCA SL

         51.881,04 €

18/07/2016

18/07/2016

NO

NO

Serveis vigilància de la salut

Obert

65.000,00 €

VALORA PREVENCIÓN SL
MEDITRAUMA SL
PERADEJORDI PROYECTOS E INFORMES SL
MGO BY WESTFIELD SL
MAS PREVENCIÓN SERVICIO DE PREVENCIÓN SL
EGARSAT PREVENCIÓ

ERGASAT SL

         48.350,00 €

04/01/2016

04/01/2016

NO

NO

Subministrament cabina emmagatzematge

Obert

65.000,00 €

ICOT SA

ICOT SA

         54.000,00 €

11/03/2016

11/03/2016

NO

NO

Obres clavegueram del carrer Padrò

Obert

107.092,17 €

HIDRAULICA Y OBRAS SA
HPSA CONTRUCCION Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA
JOSEP EXCAVACIONES SA
AOCSA
INFRAESTRUCTURES TRADE
CROSIBER OBRES I SERVEIS SL
VIALITAT I SERVEIS SLU
ARTEA MEDIAMBIENT SL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS SA
COSPLAAN SL
HERCAL DIGGERSFAX CORREUS
CURNAL INVEST SL
COVAN OBRES PUBLIQUES SL
OBRES ORTUÑO SL
COYNSA 2000 SL
GRUPMAS CONSTRUCTORES SLU
CATALANA D’INVERSIÓ I CONTRUCCIÓ TRES SL

CROSIBER OBRES I SERVEIS SL

         77.081,71 €

08/11/2016

08/11/2016

NO

NO

Servei d'assistència tècnica informàtica

Obert Harmonitzat

356.000,00 €

CID BARNABAT, S.L
ESKPE CONSULTING, S.L

CID BARNABAT

       356.000,00 €

08/08/2016

NO

17/08/2016

08/08/2016

Transport especial per a persones amb mobilitat reduïda

Obert Harmonitzat

1.133.905,50 €

AUTOCARES CER SA
LA HISPANO IGUALADINA SL Y EMPRESA MONFORTE SA(UTE)

AUTOCARES CER SA

       913.694,86 €

12/07/2016

NO

29/07/2016

12/07/2016

Serveis de neteja d’edificis, dependències municipals i centres docents

Obert Harmonitzat

2.717.795,47 €

LIMASA
VALORIZA FACILITIES SAU
MULTISERVEIS NDAVANT SL
VARESER
SAMYL SL

LIMASA

   2.391.496,95 €

16/09/2016

NO

06/10/2015

16/09/2016

Conservació i manteniment del conjunt de les instal·lacions d'enllumenat públic del municipi de Santa Coloma de Gramenet

Obert Harmonitzat

3.205.469,72 €

SECE
UTE RUBATEC SA – MIATEC INNOVA SL
ELECTRICITAT BOQUET SL
ELECNOR SA
FERROVIAL SERVICIOS SA
UTE FCC SA – FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS SAU
SICE
ALUVISA  
IMESAPI SA
ELECTRONIC TRAFIC

ELECTRICITAT BOUQUET SL

   2.094.959,16 €

17/03/2016

NO

14/04/2016

17/03/2016

Concessions 2016

CONCESSIONS

Objecte del contracte Procediment tramitació Cànon licitació Num. Ofertes presentades Adjudicatari  Cànon adjudicació  Publicació Perfil del contractant Publicació BOP
Ús i explotació quiosc-bar núm. 2 Parc Europa Obert 34.970,85 € 1 MACARU PRODUCCIONES SL        42.180,00 € 02/05/2016 02/05/2016
ÚS i explotació del quiosc-bar situat a la plaça de la Vila Obert 42.259,20 € 5 MACARU PRODUCCIONES SL        61.154,00 € 04/07/2016 04/07/2016
Ús privatiu i explotació quiosc-bar parc Can Zam Obert 32.268,20 € 4 MARIA SOTO        45.000,00 € 04/07/2016 04/07/2016