Fundació Integramenet

Foto Fundació Integramenet

La Fundació Privada Integramenet  té com a finalitat la primera l’acollida, l’orientació i la integració de persones en situació de risc d’exclusió social. L’entitat entén la integració com la interrelació de tots els àmbits de la diversitat (gènere, edat, origen cultural, creences, classe social, territori…) i l’intercanvi de coneixements i experiències entre les persones.

Fundació Integramenet potencia la interculturalitat, afavoreix la promoció integral de la persona i facilita el procés d’integració a la nostra ciutat i al propi país adquirint un sentit de pertinença al mateix.

La missió, encara vigent des de l’inici és, doncs, lluitar contra la pobresa, la vulnerabilitat i l’exclusió social a partir de la dignitat humana de qualsevol ciutadà, per afavorir una comunitat més cohesionada i justa, principalment en els barris d’El Raval, Santa Rosa i Safarejos de Santa Coloma de Gramenet.

Integramenet escolta, identifica i atén diverses situacions de conflictivitat latent i/o demandes socials des de la proximitat activa amb les persones del territori i procura donar resposta de manera subsidiària a les responsabilitats públiques a aquestes necessitats socials no cobertes.

Els àmbits d'acció de la Fundació són:

  • Àmbit social i de convivència
  • Àmbit d’inserció laboral
  • Àmbit educatiu

Projectes:

  • Acollida: El Servei d’Acollida de la Fundació Integramenet treballa per a la interculturalitat, la lluita contra l’exclusió social, la millora dels processos d’inclusió al territori, l’accés a recursos i serveis i la promoció per la igualtat de drets i oportunitats de les persones ateses. Des del Servei  s’orienta i s’acompanya a persones i famílies que es troben en situacions de vulnerabilitat i risc d’exclusió. L’activitat se centra, entre d’altres, en crear espais tant a nivell individual com grupal, per a l’atenció de les persones beneficiàries.
  • Servei d’Ocupació: A través del model d’ocupabilitat per competències, s’ofereix acompanyament a les persones amb l’objectiu d’assolir un lloc de feina d’acord amb el pla d’inserció sociolaboral individualitzat.
  • Programa Incorpora: Amb el suport de l’Obra Social de “la Caixa” i el programa Incorpora, la Fundació Integramenet és ja punt de referència per les persones que pateixen precarietat laboral i/o que estan en situació d’atur, i un altaveu per exigir el Dret al treball digne. Treballem els processos d’orientació i inserció laboral a través d’ itineraris personalitzats preferentment amb persones residents a Santa Coloma de Gramenet.
  • Cursos de Llengües: La comunicació és un element clau per la inclusió social i laboral de les persones. La benvinguda i acollida lingüística com a primer pas per al reconeixement mutu. Per aquest motiu, des de la Fundació es treballa per facilitar l’aprenentatge de les llengües vehiculars: català i castellà. Els cursos de llengües de la Fundació Integramenet van dirigits a totes les persones que volen aprendre o perfeccionar les llengües catalana i castellana. Hi ha força participants adults que inicien el seu trànsit cap a l’alfabetització des dels cursos específics. Inclouen, a més de les classes presencials, alguna sortida cultural per conèixer l’entorn.
  • Serveis d’Atenció Domiciliària: Una de les línies estratègiques de la Fundació és afavorir mesures que permetin assolir els drets i deures de les dones treballadores en el sector dels Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD) i possibilitar la dignificació de la carrera professional de les treballadores a partir d’iniciar un procés de recerca- acció-participativa conjunta. Per aquest motiu hem creat un itinerari formatiu en Serveis d’Atenció Domiciliària que inclou formació en competències tècniques en l’àmbit de l’atenció a la llar i la cura de persones.
  • Competències TIC:  Proporcionem espais i formacions TIC a aquelles persones que no disposen de les condicions necessàries per fer-ho: ja sigui per falta de connexió, per falta de dispositius adequats o per no tenir competències digitals suficients.
  • Intermediació: Mediació entre famílies en recerca de serveis de cures i/o d'atenció domiciliària i dones treballadores de la llar en recerca de feina. Durant tot l’any excepte el mes d’agost (entitat tancada per vacances). La metodologia emprada en l'atenció a les famílies respon també a la mirada de gènere. En totes les intervencions, entrevistes, contactes i gestions que es realitzen al voltant d'una família que requereix d'una treballadora a domicili, es fa una feina de difusió de la dignificació de la feina de cures, la seva rellevància en la societat i el paper de les dones com a persones amb dret a unes condicions laborals i un salari dignes.
Logo Fundació Integramenet

Fundació Integramenet
Plaça de les Cultures, 6, local 7
Telf: 93 466 84 08

Horaris de contacte:

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Dimarts i dimecres, de 15h a 18 h.

Correu electrònic: info@integramenet.org

Web: www.integramenet.org

Facebook: www.facebook.com/Integramenet

Instagram: www.instagram.com/integramenet

Twitter: www.twitter.com/integramenet

Youtube: www.youtube.com/channel/UC2TbtVSBD6Zc745S9iIAuVg

 

Nombre de voluntaris 2021: 30

Nombre de professionals 2021: 6

Persones ateses 2021: 824