ActivaMent Catalunya Associació - Delegació Gramenet

Foto d'ActivaMent Catalunya Associació

Som un grup de persones que hem viscut l’experiència del trastorn mental i que ens organitzem per millorar la nostra qualitat de vida i fer d’aquesta una societat més justa i inclusiva.

Ens oferim suport mutu, defensem els nostres drets i deures. Lluitem contra l’estigma i autoestigma, apoderant-nos per poder així, recuperar-nos. A més, d'otorgar veu al nostre col•lectiu.


Acitvament està creada, gestionada i dirigida per les pròpies persones amb l’experiència del trastorn mental

Fem:

  • Grups d’ajuda mútua (un espai de comprensió, per escoltar i ser escoltat).
  • Apropar la cultura (Música, teatre i dansa a l’abast de tothom).
  • Tallers de contacte social, relacionant-nos i participant amb altres entitats de la ciutat, amb persones que no han tingut l’experiència d’un trastorn mental. 
  • Sensibilització comunitària (Xerrades i formacions, per transmetre a la societat una visió no distorsionada ni discriminatòria de la salut mental).
  • Blog d’ActivaMent (articles originals que exposen en primera persona què és i què suposa viure amb un trastorn mental).
  • Gestió associativa (Participem de les tasques que es desenvolupen en el dia a dia de l’associació).
  •  Relaxació corporal (per gaudir i reflexionar).
  •  Voluntariat social (Una persona que vol ajudar a altres persones)
  • ActivaMent en xarxa (Cerques d' amics i d' amigues amb qui compartir moments d’oci i sortides).
Logo d'ActivaMent Catalunya Associació

ActivaMent – Col·lectiu actiu de persones amb l'experiència del trastorn mental

Centre Cívic Fondo (cr. Wagner, 19)

Telèfons de contacte:

Maribel Catalán 620 36 11 41

Laura Jareño 682 20 88 71

Núria Prats 60253 95 69

De dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 i 17.00 a 20.00h.
gramenet@activament.org


Web

Web ActivaMent

Facebook

Perfil Activament

 

Nombre de socis i usuaris: 29