Casal dels Infants, acció social als barris

Foto de Casals dels Infants

Som una entitat social i ciutadana. Treballem als barris, al costat dels infants i joves amb més dificultats, perquè tinguin el màxim d’oportunitats.

Concentrem esforços en els barris amb infants i joves amb més necessitats socials per aconseguir millores concretes i duradores en el seu creixement i en el seu entorn proper, afavorint la transformació social a través d’un projecte compartit que contempla: l’acció social, la incidència política i la sensibilització, i la mobilització ciutadana i el voluntariat actiu.

Descripció dels projectes de Santa Coloma (Tots treballen amb voluntaris/àries): 

Vincles, espai maternoinfantil: L’ espai maternoinfantil acull a mares en risc d’exclusió socials amb fills/es fins a 3 anys perque puguin guanyar en autonomia i motivació, alhora que treballa la solidaritat i la companyia entre elles i reforça els vincles amb els seus fills. Horari de col·laboració: Matins.

Casal Familiar: La familía és el nucli central de l’estabilitat i les oportunitats d’infants i joves. El Casal Familiar és un projecte que s’orienta a les famílies per superar moments de crisi o fragilitat familiar a partir d’una atenció integral. Horari de col·laboració: Matins i/o tardes.

Anem i Tornem: L’Anem i Tornem aborda situacions de fragilitat familiar a través de l’acompanyament i el reforç escolar, el joc, els hàbits de salut, treballant amb els infants i les famílies i amb una especial atenció a la coordinació amb les escoles i recursos del barri. Es distribueix per edats, fent grups diferenciats entre els 3 i els 12 anys. Horari de col·laboració: tardes.

Centre Obert Adolescent: A l’adolescència, les noies i els nois necessiten un entorn familiar i social estable on puguin afrontar els canvis amb autonomia, independència i suport. El Centre Obert treballa donant suport als nois i noies entre 12 i 16 anys, i a les seves famílies, per acompanyar-los en aquesta època de canvis. Horari de col·laboració: tardes.

Casal Jove: El Casal Jove es desenvolupa per potenciar la promoció personal i social dels joves entre 15 i 21 anys perquè esdevinguin protagonistes i agents de canvi del seu entorn. Casal Jove acompanya individualment a cadascun i cadascuna dels joves, promovent la seva participació en espais de relació, activitats interculturals i comunitàries i, sobretot, ampliant la seva xarxa social, fomentant les relacions entre iguals i amb entitats, grups i serveis de la comunitat. Horari de col·laboració: tardes.

Logo del Casal dels Infants

Casal dels Infants 

C/ Pirineus, 32, baixos.

Telèfon 93 317 00 13

Persona de contacte:

Elena Hereu

Web

Web oficial Casal dels Infants

Facebook

Perfil del Casal dels Infants

Nombre de professionals: 160 a tota l’entitat, 20 professionals a la seu de Santa Coloma.

Nombre de voluntaris: 500 a tota l’entitat, 35 a la seu de Santa Coloma.

Nombre d’usuaris: 300 a la seu de Santa Coloma.