ACAU Associació Coordinadora d'Ajuda Unida

Foto d'ACAU

L'Associació Coordinadora d'Ajuda Unida (ACAU), és una ONG sense afany de lucre que lluita contra la pobresa i marginació dels col·lectius més vulnerables, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida. Treballa en estreta col•laboració amb els serveis socials com a entitat de suport, reconeguda pel Departament de Benestar Social de la Generalitat.

Objectius generals de l’entitat:

-Oferir ajuda per a la satisfacció de les necessitats bàsiques: alimentació, higiene, a persones que estiguin en situació de pobresa i risc de marginació social.

-Oferir atenció psicològica especialitzada a les persones beneficiaries del nostre programa d’atenció a la pobresa.

-Oferir la informació, l’accés als diferents recursos i la formació per afavorir la integració i l’ocupació als col•lectius més desfavorits de la nostra societat.

-Facilitar l’accés a l’habitatge a les persones amb major precarietat de recursos.

L’àrea d’intervenció inclou els municipis de Santa Coloma de Gramenet i Terrassa. També a nivell internacional,  països com Burkina Faso i Romania.
 
Programes locals:

1. Servei de suport  les necessitats bàsiques
Ajut que consisteix en l‘entrega mensual de lots d’aliments que s’ofereixen a cada unitat familiar. Dins d’aquest programa s’ofereix també especial atenció als infants proporcionant llets i productes d’higiene personal i per a la llar. També s’ofereix ajut econòmic puntual pel pagament de despeses puntuals i degudament justificades. Es distribueix també roba, electrodomèstics, mobles, joguines i elements d’ortopèdia.

2. Reforç escolar amb berenars
Infants de famílies en situació de gran precarietat econòmica reben un dia a la setmana berenar, consistent en un entrepà, una fruita i un got de llet o iogurt.

3. Programa de sensibilització
Realització d’activitats de sensibilització vers la pobresa a Catalunya i la situació al tercer món:

- Xerrades informatives
- Difusió als medis de comunicació
- Altres activitats de solidaritat


Programes internacionals:

1. Programa d’atenció a Romania
L’objectiu es atendre a famílies en situació de pobresa i marginació social.
Ajuda a famílies romaneses en risc d’exclusió social, oferint ajudes econòmiques a famílies amb manca de recursos. Generalment són famílies nombroses, amb fills petits, i en condicions econòmiques molt precàries. Cal destacar l’enviament de medicaments per a malalts (generalment malats crònics i/o ancians) que han sol•licitat el nostre ajut mitjançant els contactes establers amb mèdics de Romania.

2. Programa d’atenció als infants de Burkina Faso
Programa d’ajuda als nens/es orfes de Burkina Faso. L’objectiu general es assolir la reinserció cultural, social i econòmica dels/les infants orfes i d’aquells/es que estan en situació d’extrema pobresa. S’ha creat un centre d’acollida i educació i també es van construir diverses infraestructures generadores de recursos com: un pou, una granja de gallines i de cabres i conreus agrícoles. En aquest programa també s’inclou: enviament de medicaments i vacunació d’infants, roba, aliments (especialment llet en pols), i l’apadrinament dels nens acollits al centre.

- Totes aquestes actuacions estan desenvolupades  íntegrament per personal voluntari.

Logo d'ACAU

Associació Coordinadora d’Ajuda Unida (ACAU)
Carrer Nord, 32,
Telf: 627 481 080 (Xavier Vilallonga)


Horaris de contacte:
De dilluns a divendres de 17.00 a 20.00h.

Correu electrònic: acaugramenet@gmail.com


Web:
www.acau.org

 

Nombre de voluntaris: 60 voluntaris (23 a Santa Coloma de Gramenet)

Nombre d'usuaris: 390 famílies (170 famílies són ateses mensualment a Santa Coloma de Gramenet)

Aproximadament 14.886 usuaris/es (4.785 persones atesos a Santa Coloma de Gramenet)