ACAU (Associació Coordinadora d'Ajuda Unida)

Foto ACAU

L'Associació Coordinadora d'Ajuda Unida (ACAU) és una ONG sense afany de lucre que lluita contra la pobresa i marginació dels col·lectius més vulnerables, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida. Treballa en estreta col·laboració amb els serveis socials com a entitat de suport, reconeguda pel Departament de Benestar Social de la Generalitat.

Objectius generals de l’entitat:

  • Oferir ajuda per a la satisfacció de les necessitats bàsiques: alimentació, higiene, a persones que estiguin en situació de pobresa i risc de marginació social.
  • Oferir atenció psicològica especialitzada a les persones beneficiaries del nostre programa d’atenció a la pobresa.
  • Oferir la informació, l’accés als diferents recursos i la formació per afavorir la integració i l’ocupació als col·lectius més desfavorits de la nostra societat.
  • Facilitar l’accés a l’habitatge a les persones amb major precarietat de recursos.

L’àrea d’intervenció inclou els municipis de Santa Coloma de Gramenet i Terrassa. També a nivell internacional,  països com Burkina Faso i Romania.

Programes locals:

1. Servei de suport  les necessitats bàsiques

Ajut que consisteix en l‘entrega mensual de lots d’aliments que s’ofereixen a cada unitat familiar. Dins d’aquest programa s’ofereix també especial atenció als infants proporcionant llets i productes d’higiene personal i per a la llar. També s’ofereix ajut econòmic puntual pel pagament de despeses puntuals i degudament justificades. 

2. Programa de sensibilització

Realització d’activitats de sensibilització vers la pobresa a Catalunya i la situació al tercer món:

  • Xerrades informatives
  • Difusió als medis de comunicació
  • Altres activitats de solidaritat
Logo d'ACAU

Associació Coordinadora d’Ajuda Unida (ACAU)
Carrer Nord, 32
Tel. 629.655.897

Horaris de contacte:
De dilluns a divendres de 9.30h a 14.30 h

Correu electrònic: acaugramenet@gmail.com

Web: www.acau.org

Nombre de voluntaris: 60 voluntaris (23 a Santa Coloma de Gramenet)

Nombre d'usuaris: 560 famílies (170 famílies són ateses mensualment a Santa Coloma de Gramenet)

Aproximadament 14.886 usuaris/es (4.785 persones atesos a Santa Coloma de Gramenet)