Fundació Catalunya La Pedrera

Foto Fundació Catalunya La Pedrera

A la Fundació Catalunya-La Pedrera ajudem a les persones a construir un futur millor i més just. Per això, oferim oportunitats als que més ho necessiten, fomentem el talent, la creació i l’educació, i conservem el patrimoni natural i cultural, i ho fem buscant noves solucions amb independència, sensibilitat, originalitat i rigor.

A l’Àrea d’Impuls Social tenim cura de les persones més vulnerables, atenent a la dependència, acompanyant els joves en els seu procés educatiu i fomentant l’empresa social.

Tots els projectes que es realitzen a l’EspaiSocial de Santa Coloma tenen voluntariat:

•    El projecte REMS (Reforçar i Estimular la Memòria i la Salut) té per objectiu la millora de la qualitat de vida de persones grans amb graus lleus i moderats de malalties neurològiques pròpies del procés d'envelliment, mantenint el màxim de temps possible les capacitats físiques i cognitives. Contribueix també a pal•liar situacions d'aïllament social de persones grans que viuen soles. Així mateix s'ofereix informació i suport a les seves famílies.

•    El programa PAE (Programa d’acompanyament educatiu) té com a objectiu  promoure l’èxit educatiu dels infants d’educació primària i els adolescents de secundària, estimulant la seva personalitat creativa i el seu desenvolupament en competències socials i emocionals. Es realitza al llarg de tot el curs en horari extraescolar.

•    El projecte Dina en Companyia ofereix un servei de menjador per a persones grans que viuen soles i que desitgen compartir aquest moment del dia amb d’altres persones en la seva mateixa situació. Aquest projecte garanteix un àpat diari saludable i equilibrat, que té en compte en la seva elaboració, les necessitats nutricionals de les persones.

Logo Fundació Catalunya La Pedrera

EspaiSocial Santa Coloma de Gramenet
Avinguda Banús Baixa, 110
08923 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 386 82 46

Horaris de contacte:
De dilluns a dijous de 9.30 a 13.30  i de 16.00 a 19.30h.  Divendres de 9.30 a 14.30h.

Correu electrònic: santacolomagramenet@espaisfcatalunyalapedrera.org


Web:
www. fundaciocatalunya-lapedrera.com

Facebook
•    Genèric Fundació: https://www.facebook.com/catfundacio
•    Programa REMS: https://www.facebook.com/programa.rems

Twitter:
•    Genèric Fundació: @catfundacio
•    Programa REMS: @programarems

Bloc del Programa PAE (Programa Acompanyament Educatiu): https://elblocdelpae.fundaciocatalunya-lapedrera.com

 

Nombre de voluntariat: A l’espai de Santa Coloma comptem amb 14 voluntaris i voluntàries

Nombre de professionals:
6