Creu Roja del Barcelonès Nord

Foto de la Creu Roja

La Creu Roja, com a organització humanitària i d’acció voluntària arrelada a la societat, dóna respostes integrals des d’una perspectiva de desenvolupament a le víctimes de desastres, emergències, problemes socials, de salut i mediambientals.

La nostra missió és ser cada cop més a prop de les persones vulnerables a través d’accions de caràcter preventiu, asistencial i rehabilitador, realitzades essencialment per voluntaris.

Projectes:

Lluita contra la pobresa:

La pobresa és cada vegada més present a la nostra societat i moltes persones reben ajut per cobrir les seves necessitats més bàsiques i viure amb dignitat a través del Programa d’aliments solidaris, Punt d’atenció a famílies i suport social en Operació Fred entre d’altres iniciatives.

Atenció a la gent gran i col·lectius vulnerables:

A través de la xarxa de voluntariat es promou un envelliment actiu, participatiu i autònom, facilitant una resposta integral als problemes de les persones grans i els seus cuidadors. A més, es promociona que les persones amb diversitat funcional participin de manera normalitzada en el lleure.

Infància i joventut:

Atenem i sensibilitzem a infants i joves per promoure un futur millor. Ho fem amb programes per combatre les desigualtats des de la infància i per un desenvolupament social i la promoció d’hàbits saludables durant la joventut.

Ocupació:

Els projectes d’ocupació tenen l’objectiu de millorar competències i generar oportunitats de feina dels col·lectius més vulnerables de la societat: Interlabor@ (difícil inserció), Incorpora-RSC (intermediació laboral per a dones), Activa’t (per a dones a Santa Coloma de Gramenet) i +45 (persones aturades de més de 45 anys).

Serveis:

Teleassistència domiciliària: proporciona a les persones usuàries una atenció personalitzada les 24 hores al dia els 365 dies l’any dins del seu domicili amb l’objectiu de mantenir al màxim la seva autonomia personal.

Teleassistència mòbil: dóna una resposta immediata en qualsevol situació d’emergència, principalment fora del domicili, gràcies a un localitzador GPS.

Sistema Intel·ligent de Monitorització d'Alertes Personal (LOPE): Localitzador GPS per a persones amb deterioraments cognitius en fase lleu i moderada com l’alzheimer.

Prevenció: 

Els llocs i esdeveniments culturals o esportius on es concentren un gran número de persones són escenaris on actuem per garantir la seguretat i l’atenció sanitària.

Formació:

Cursos de salut i socors per actuar quan sigui necessari (assistència sanitària inmediata, desfibril·lació automàtica per a personal no mèdic, monogràfics especialitzats en nadons, persones dependents, socorrisme de muntanya i esportiu).

Cursos en intervenció social ja que el treball amb les persones amb necessitats especials sovint no és fàcil i a l’hora d’ajudar-les, cal conèixer quines són les seves característiques per poder aconseguir el millor tracte personal possible (infància en risc, gent gran i persones dependents i dones maltractades).

Logo de Creu Roja

Creu Roja Barcelonès Nord

C/ Lluis Companys, 1.

Telèfon 93 464 06 09

Web

Web oficial Creu Roja Barcelonès Nord

Facebook

Perfil Creu Roja Barcelonès Nord

Nombre de professionals: 14 

Nombre de voluntaris: 190

Nombre d’usuaris: 9899