Sessió de 16 de febrer de 2022

El dia 16 de febrer de 2022, a les 18:00 hores, va tenir lloc, de manera virtual a través de l’aplicació Avaya, una nova sessió del Consell Municipal de Serveis Socials de Santa Coloma de Gramenet.

Un dels punts de l'ordre del dia va ser la presentació de l’Informe social territorializat: Una mirada a la diversitat dels barris de Santa Coloma de Gramenet. Aquest Informe social 2020 s’emmarca en el procés d’adaptació del Pla Local per la Inclusió Social (PLIS) i el seu Sistema d’Informació Social (SIS) al nou model de Plans locals d’Acció Comunitària i Inclusió (PLACI).  L’òptica de la inclusió social es vincula al desplegament de projectes d'acció comunitària als barris, que fan necessari un coneixement acurat sobre les especificitats del territori. Per això, s’ha adaptat el Sistema d’Informació Social per aprofundir en les característiques que defineixen els barris i districtes de Santa Coloma.

També va tenir lloc l'avaluació de l'activitat desplegada durant aquests dos anys de pandèmia pels espais de treball del Consell, a través de la presentació: Avaluació de l'activitat de les Taules sectorials del CMSS 2020-2021.

Un altre punt de l'ordre del dia va ser la presentació d'un Avançament de l'Informe Social 2021, amb els indicadors més rellevants disponibles.

Per últim, Bàrbara Ferrer, 7ª Tinenta d'Alcaldessa de Drets Socials, Salut i Gent Gran i Soraya Santalucía, Regidora de Gent Gran, Salut i Consum van presentar diversos projectes que s'han posat en marxa per respondre a les necessitats dels col·lectius més vulnerables de la ciutat.

Podeu consultar l'acta provisional de la sessió en aquest enllaç: Acta CMSS sessió 16-02-22.

 

 

Sessió de 18 de març de 2021

El dia 18 de març de 2021, a les 17:30 hores, va tenir lloc, de manera virtual, una nova sessió  del Consell Municipal de Serveis Socials de Santa Coloma de Gramenet.

L'objectiu, entre d'altres, va ser la presentació dels principals resultats de l'Informe Social 2020.

Podeu consultar en aquest enllaç la versió íntegra de l'Informe Social 2020. Impacte de la Covid-19 a Santa Coloma de Gramenet.

 En aquesta mateixa sessió es va presentar, també, el projecte de la moneda local mitjançant el power point  Avançant cap a un nou model de prestacions econòmiques. Març 2021

 

Podeu accedir a l'Acta de la sessió des del següent vincle: Acta CMSS 18/03/21

 

Sessió extraordinària de 13 de maig de 2020

El dia 13 de maig de 2020, a les 17:30 hores, va tenir lloc, de manera virtual a través de l’aplicació ZOOM, una sessió extraordinària del Consell Municipal de Serveis Socials de Santa Coloma de Gramenet, amb l’objectiu principal de posar en comú totes les accions que s’estan desenvolupant al municipi davant la crisi provocada pel Covid-19, així com recollir totes les propostes i suggeriments que s’exposin.

En aquesta sessió es va compartir la presentació "Informe sobre les actuacions de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per fer front la crisi sanitària del COVID 19", que pretén ser un resum amb les accions més destacades que apareixen a l’Informe presentat al Ple municipal del 4 de maig, amb el mateix nom.

Podeu consultar l'acta de la sessió en aquest enllaç: ActaCMSSsessió13/05/20

Sessió de 23 de gener de 2019

El dia 23 de gener de 2019, a les 18 hores, va tenir lloc a la Sala de Plens de l'Ajuntament una nova sessió del CMSS.

En aquesta sessió es van presentar els productes del Sistema d'Informació Social de Santa Coloma de Gramenet:

Podeu consultar l'acta de la sessió en aquest enllaç: Acta CMSS sessió 23/01/2019.

Sessió de 2018

La celebració del Consell Municipal de Serveis Socials corresponent a l'any 2018 està prevista per al mes de gener de 2019, coincidint amb la presentació del nou Informe Social del Sistema d'Informació Social (SIS) de Santa Coloma de Gramenet.

Sessió de 28 de novembre de 2017

El dimarts 28 de novembre de 2017, a les 18 hores, va tenir lloc una nova sessió del Consell Municipal de Serveis Socials de Santa Coloma de Gramenet.

Com cada any, es va presentar al plenari del Consell:

En aquest enllaç podeu consultar l'acta de la sessió: Acta de la sessió del 28/11/2017.

Sessió de 20 de desembre de 2016

El dimarts 20 de de desembre de 2016, a les 18 hores, va tenir lloc una nova sessió del Consell Municipal de Serveis Socials de Santa Coloma de Gramenet, en la què es presentà l’Informe social 2014, així com un avançament  d’indicadors sobre necessitats socials i la resposta municipal amb dades de 2015.

A l’acte es van facilitar a les persones assistents, els següents documents en format paper:

  • Informe social 2014 (versió íntegra)
  • Conclusions i anàlisi de tendències 2014 (resumen de l’Informe social 2014)
  • Avançament de l’Informe social 2015

També, es va presentar al plenari del Consell l’activitat realitzada i els productes generats per les Taules sectorials, vinculades al CMSS, durant el període 2015-2016.

La presentació Taules sectorials del CMSS. Avaluació 2015-2016 explica breument què són les Taules sectorials d’inclusió social i ofereix un resum de l’activitat i productes generats per cadascuna d’elles en els diferents àmbits temàtics en el què intervenen: Diversitat funcional, Salut mental i addiccions, Habitatge i pobresa energètica, Voluntariat social, Infància i adolescència en risc, i Gent gran.

En aquest enllaç podeu consultar l'Acta de la sessió 20/12/2016 del CMSS.

Sessió de 24 de març de 2015

El 24 de març de 2015 es celebrà una nova sessió del Consell Municipal de Serveis Socials de Santa Coloma de Gramenet, en la què es presentaren les Conclusions i anàlisi de tendències de l’Informe social 2013, que també es van facilitar en format paper a les persones assistents.

En el Llibret de Conclusions i anàlisi de tendències es recullen les informacions més significatives sobre cada àmbit d’intervenció en matèria de benestar social, interpretant la seva evolució al llarg del temps, tant pel què fa a les necessitats socials com a l’acció del sistema.

Aquest document ha estat elaborat a partir de l’avaluació de les dades de 2013 del Sistema d’Informació Social de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
També es van presentar les novetats introduïdes en l’estructura de l’informe social 2013, que es preveu que estigui a disposició pública, en la seva versió íntegra, a  finals del mes d’abril de 2015.

En aquest enllaç podeu consultar el document: Acta de la sessió de 24/03/15 del CMSS.

Sessió de 18 de setembre de 2014

En la sessió del Consell Municipal de Serveis Socials de 18 de setembre de 2014 es presentà el Sistema d’Informació Social i el primer Informe Social anual elaborat a partir d’aquesta eina estadística. Aquest Informe reflecteix l’estat de les necessitats socials l’any 2012, i l’acció per part dels Serveis socials i altres serveis del municipi.

 A continuació, es presenta l'avaluació de l’activitat de cada una de les Taules Sectorials del Consell, així com les línies d’actuació de 2014 i les propostes planificades de cara a 2015.

En un darrer punt, s’exposaren els eixos de treball dels Serveis Socials municipals, per donar resposta a les necessitats detectades per part de les Taules Sectorials del Consell i des de l’Informe Social.

En aquest enllaç podeu consultar el document: Acta de la sessió 18/09/14 del CMSS

 

 

Sessió de l'11 d'abril de 2012

El dia 11 d'abril de 2012 es celebrà una nova sessió del Consell Municipal de Serveis Socials de Santa Coloma de Gramenet. 

En aquest acte s'explicaren les esmenes que s'han introduït al Reglament del Consell, motivades pels canvis organitzatius que hi ha hagut a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 

També es presentà el Protocol de funcionament intern del Consell que té per objectiu facilitar l'intercanvi entre les persones membres del Consell. Aquest document és el fruit del treball que la Comissió impulsora d'aquest Protocol ha dut a terme en els darrers mesos. 

Per últim, es compartí la informació sobre les Taules sectorials del Consell que aleshores es trobaven en diferents fases de funcionament:

  • Taula sectorial de Voluntariat social
  • Taula sectorial de Persones amb diversitat funcional
  • Taula sectorial d'Habitatge i inclusió social
  • Taula sectorial de Salut mental i addiccions

 En aquest enllaç podeu consultar el document: Acta de la sessió 11/04/12 del CMSS

Sessió de constitució del CMSS (16/02/2011)

El dia 16 de febrer de 2011,  a les 18 hores, va tenir lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament l’acte de constitució del Consell Municipal de Serveis Socials de Santa Coloma de Gramenet, amb la presència de 34 persones, entre entitats, organismes i/o institucions de la ciutat.

L’Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon Gil va obrir l’acte amb unes paraules de benvinguda. Seguidament, l’equip tècnic del Servei de Benestar Social va fer lectura dels nomenaments de les persones membres del Consell.

Es va fer un procés, entre totes les persones vocals i membres del Plenari, per proposar la persona que ostentaria la Vicepresidència del Consell Municipal de Serveis Socials i la que exerciria de Representant d’aquest Consell en el Consell General de Ciutat.

A continuació, la Tinent d’alcalde ponent de Benestar Social, Dolça Garcia Monroy va exposar el Pla de treball del Consell per a 2011.

L’acte es va tancar amb un torn de paraules.

En aquest enllaç podeu consultar el document: Acta de la sessió 16/02/11 del CMSS

Sessió sobre el Reglament, estructura i organització del CMSS (09/12/2010)

En data 9 de desembre de 2010 es celebrà la sessió de treball "Reglament, estructura i organització del Consell municipal de Serveis Socials" . En aquest acte es va presentar el Reglament aprovat definitivament al Ple municipal del 26/10/2010, després del període d'exposició pública.

També es va comptar amb la presència del Sr. Oscar Rebollo, professor de Sociologia de la UAB i expert en participació ciutadana, que oferí la conferència "El treball col·laboratiu davant els nous reptes socials".