El Sistema d’Informació Social de Santa Coloma de Gramenet és l’instrument de què s’ha dotat l’Ajuntament per conèixer de forma rigorosa l’estat i l’evolució de les desigualtats a la nostra ciutat, tot posant-les en relació amb la resposta municipal.

S'articula per mitjà d'una base de dades estadística formada per una bateria d'indicadors que s'organitzen en tres blocs:

 

 

El SIS posa a l’abast unes informacions fiables, contrastades i entenedores, que faciliten el treball professional i la planificació de les actuacions adreçades a millorar el benestar de les persones. Alhora, aquest coneixement permet administrar els recursos amb major precisió i eficàcia.

 

Informe Social

A partir del SIS es generen diferents productes d'anàlisi, entre els que destaquen els Informes socials, uns estudis anuals i quadriennals de la situació i les tendències a Santa Coloma de Gramenet, i la seva evolució al llarg del temps.

En aquests documents s’ofereixen els resultats més significatius del Sistema d’Informació Social, acompanyats de la seva interpretació i anàlisi, suports gràfics, així com un apartat de conclusions i un altre amb les fonts estadístiques emprades.

Des de l'edició de 2013, els Informes socials comparteixen una estructura dividida en grans temes d’intervenció per facilitar la cerca d’informacions, tant als i les professionals de l’àmbit del benestar, com a les entitats socials o a la ciutadania en general.

A més, dintre de cada tema s’exposen i analitzen les necessitats socials a la ciutat i la resposta que s’ofereix per part dels Serveis socials locals i altres serveis municipals.

 

 

 

Per a més informació

Oficina tècnica Pla Local per la Inclusió Social
Àrea d’Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut i Esports

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Plaça de la Vila, s/n
08921 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 462 40 00 Ext. 3016/2124
observatoriexclusio@gramenet.cat