Ordenances Urbanístiques

En aquesta secció es pot consultar les Ordenances Urbanístiques vigents d'àmbit metropolità (PGM) i les ordenances urbanístiques d'àmbit municipal del terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.

Més concretament inclou:

  • Ordenances Urbanístiques d'àmbit Metropolità
  • Ordenances Urbanístiques d'àmbit Municipal

ORDENANCES URBANÍSTIQUES D'ÀMBIT METROPOLITÀ:
Inclou les ordenances Urbanístiques aprovades conjuntament  amb el Pla General Metropolità - PGM.

 

 

ORDENANCES URBANÍSTIQUES D'ÀMBIT MUNICIPAL:
Inclou les ordenances de tipus urbanístic específiques del municipi així com les modificacions de les ordenances metropolitanes en desenvolupament del PGM.