PAMQUA

El Pla d’Acció local per a la Millora de la Qualitat de l’Aire (PAMQA) parteix del “Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric” aprovat per la Generalitat de Catalunya al setembre de 2014 i del “Plan Nacional de Mejora de la Calidad del Aire”.

Santa Coloma de Gramenet va aprovar l’any 2016 el Pla per a la Millora de la Qualitat de l’Aire a Santa Coloma de Gramenet (PAMQA), que contempla les mesures de control de la contaminació de l’aire, l’educació ambiental a les escoles, el foment de la mobilitat sostenible i la formació, la comunicació i la sensibilització sobre els contaminants atmosfèrics a la nostra ciutat. 

Actualment Santa Coloma ha disminuït els índexs de contaminació atmosférica. Entre les iniciatives del PAMQUA destaca la millora de la mobilitat, el foment del transport públic i la bicicleta i la sensibilització de la població quant a la importància d’implicar-se en la reducció de la contaminació entre tot i totes.

Clica i descarrega el pdf amb el Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire a Santa Coloma (PAMQA)