Cartell del Pla de sensibilització ambiental

Què és?

El Pla de Sensibilització Ambiental de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, és una iniciativa pilot de caràcter públic cofinançada pel ministeri de Treball i Assumptes Socials que es proposa augmentar els nivells de consciència ciutadana sobre temes de cura, protecció i sostenibilitat del medi ambient entre la població dels barris de Santa Rosa, Raval i Fondo.

El Pla apunta concretament a la incorporació de valors ecològics en els habitants des dels paradigmes de la convivència pacífica, el respecte de la multiculturalitat i la inserció comunitària. Es tracta d'una experiència de prova i per això es limita als barris referenciats

 


Objectius

Són essencialment els següents:

  • Augmentar el nivell de conscienciació entre els habitants del barri de Raval, Santa Rosa i Fondo, especialment en la seva fracció d'immigrants.
  • Millorar les pautes i hàbits de convivència mediambiental entre la població d'aquests barris de la ciutat, posant l'accent en el reciclatge, l'estalvi d'aigua i energia, el consum responsable i la mobilitat sostenible

A qui es dirigeix el Pla?

Aquesta iniciativa busca sensibilitzar especialment a:

  • Escoles.
  • Associacions i organitzacions no governamentals.
  • Comerços.
  • Habitants dels barris de Fondo, Raval i Santa Rosa.

 Les modificacions dels hàbits i pautes de conducta de les persones demanden accions en diferents esferes de la vida quotidiana dels ciutadans. És per això que en el mateix disseny del Pla es va contemplar la necessitat de treballar simultàniament amb diferents segments de la societat colomenca.

Donada la riquesa multicultural de Santa Coloma de Gramenet, resulta imprescindible accedir a les diferents comunitats a través de diversos canals: el sector educatiu, associatiu, comercial i en el mateix espai públic.