Renaturalització del riu Besòs

Renaturalitzar el riu Besòs és una estratègia per augmentar la seva resistència per afrontar els impactes del canvi climàtic, i inclou alliberar els ecosistemes de la pressió humana perquè tendeixin a autoregular-se i a funcionar de manera natural. Es pretén així deixar que la naturalesa tingui cura de si mateixa, permetent que els processos naturals reparin i restaurin els paisatges degradats per l'acció de l'home.

El refugi de biodiversitat, com a primer pas, obre una nova etapa per preservar els hàbitats existents, potenciar la biodiversitat autòctona i eliminar les espècies invasores.

Refugi de la biodiversitat