Què són els escocells?

Els escocells són els espais de terra que trobem als carrers i places destinats a la plantació dels arbres. Aquests espais de terra serveixen per l’intercanvi hídric i gasós entre les arrels i el coll de l’arbre amb l’exterior. No només tenim beneficis directes pels arbres si no que si introduïm plantes i arbustives en aquests espais la millora és molt considerable. La plantació d’escocells millora paisatgísticament l’entorn urbà  i afavoreix la biodiversitat incrementant l’aparició de fauna auxiliar que regula les plagues que poden afectar els arbres.

Imatge decorativa

Activitat proposada

L’activitat proposada consisteix en la plantació i manteniment dels escocells i jardineres de dues escoles de la ciutat: el CEIP Ausias March al Jardí Pça Barri Llatí i L’escola Les Neus a la Pça Mediterrania.

L’activitat es divideix en dues fases: la plantació i el manteniment.

  • La plantació es farà en test petit que permetrà veure el creixement.
  • El manteniment consistirà en el reg, retirada de fulles i flors seques, eliminació de males herbes, possible retalls de parts malmeses, etc.

Espècies

Per la selecció de les espècies s’ha tingut en compte la durada del curs escolar, la diversitat, els diferents cicles de vida  i també la disponibilitat al viver.

Es proposa una activitat de plantació i jardineria que pugui contemplar les  següents col·leccions que fins i tot es poden plantar barrejades .

Planta aromàtica

Joc de colors, textures i olors, condiments a l’alimentació i propietats curatives, etc.

Plantes de flor i que afavoreixin la fauna auxiliar

Afavoreixen la fauna auxiliar, varietat de volors, reducció dels contaminants , etc

Moltes de les plantes proposades poden coincidir en vàries categories.

 

Objectius pedagògics:

Aquesta activitat afavoreix el coneixement del medi natural i permet observar cicles de vida. També es  pot treballar la geometria, (jardineres rodones i quadrades), la llengua (noms diferents) i els usos i costums. Introdueix també el concepte d’espai públic i la cura dels elements que el composen.