Foto horts urbans
L'alcaldessa Núria Parlon i el rector de la UB i president de la Fundació Solidaritat UB, Dídac Ramírez, en un dels horts urbans, ubicat a Enric Granados

Des del dilluns dia 8 de juliol fins al 26 de juliol s’obre la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a participar en l’adjudicació de  llicències d’ocupació i ús privatiu i temporal de parcel·les dels horts municipals per a persones en situació d’atur i per a persones amb jubilació total o pensionistes de conformitat amb el que està establert a aquestes bases (clicar per veure). La petició s’haurà de presentar a les oficines de l’OIAC.

Les característiques dels horts es podran consultar, durant el termini de presentació de sol·licituds, a les oficines de l’Àrea d’Urbanisme, Serveis Municipals, Espai Públic, Civisme i Sostenibilitat, situades a la Pça. Olimp, núm. 3 els dijous de 12:00 a 14:00 hores.

Bases de la convocatòria