Talles i animacions sobre Medi Ambient

Es van realitzar diferents activitats dirigides a:  

  • Associacions, entitats i escoles
  • Visites a domicilis i campanya a la via pública
  • Visites a comerços.
  • Animacions i enquestes a la via pública

El contingut del taller va tractar sobre els següents punts:

  •  El Canvi Climàtic: Què és? Quines són les seves causes i efectes? Qui es veuen afectats? L'efecte hivernacle i les emissions de CO2. Com reduir-les? Com podem atenuar el canvi des de la nostra vida quotidiana?.
  • El Reciclatge i el Punt Verd: La importància de les 3 “R”: Reduir, Reutilitzar i Reciclar. Quantes escombraries produïm per dia? Com es reciclen els materials? Què són els Punts verds? Quines coses podem dur allà? On està el Punt Verd més proper? Consells per a reduir el consum i reutilitzar materials en l'escola i la llar.   
  • Estalvi d'Aigua i Energia: D'on prové l'aigua i energia que consumim? Com es vincula l'energia i el canvi climàtic? Com podem economitzar l'ús d'aigua i energia en l'escola i en les nostres llars?
  • Mobilitat Sostenible: Com ens movem en Santa Coloma? El transport i l'emissió de gasos contaminants. Quins són els mitjans de transport més respectuosos del nostre medi ambient?

 Santa Coloma i el Medi ambient: Com és la situació del nostre medi ambient en Santa Coloma? Quanta energia i aigua consumim i com la generem? Quina quantitat de residus reciclem i podem recuperar? Eco-diagnòstic del nostre propi barri…

 Per als cursos escolars de P3, P4 i P5 es van realitzar animacions sobre reciclatge, a càrrec de personal especialitzat, durant les mateixes dates que els tallers. A través de jocs i cançons, els més petits poden incorporar les primeres nocions sobre la importància de la cura del medi ambient i la recollida selectiva de residus


Visites a Domicilis i Campanya a la via pública

 S’han realitzat vuit-centes visites a domicilis dels barris diana, en la següent proporció: quatre-centes per al barri del Fons, i quatre-centes en Raval i Santa Rosa. Les visites a les llars tingueren com objectiu la sensibilització sobre els temes mediambientals citats, a partir del lliurament del següent material informatiu: Calendari, fulletó del Punt Verd del Raval, i iman de nevera de recollida de mobles i andròmines

La campanya a la via pública ha consistit en la impressió i col·locació de quatre panells sobre canvi climàtic, mobilitat sostenible, reciclatge i estalvi d'energia, en els “opis” de Santa Coloma de Gramenet. Aquesta acció té impacte en els habitants de tota la ciutat, buscant despertar la consciència ciutadana des dels principals punts de circulació i trànsit.


Visites a comerços

Els comerços representen una activitat econòmica amb un important impacte sobre el medi ambient. La generació de residus especials i en gran quantitat, la despesa d'aigua i energia, la contaminació acústica i lumínica, etc., són alguns dels ítems que diferencien l'activitat comercial i industrial per sobre del impacte mediambiental de les llars. Per al sector comercial dels barris diana, es van estipular visites individuals a tots els comerços de la zona (aproximadament uns 400), les quals es realitzaren en companyia de traductors de xinès, àrab i urdú. Durant les mateixes es lliurà en mà i es va explicar el contingut d'una Guia Ambiental genèrica per a tot tipus de comerços i una específica dedicada al comerç del sector alimentari