Santa Coloma de Gramenet està compromesa amb la millora en la qualitat de l'aire

Com a conseqüència de la situació de contaminació atmosfèrica amb nivells elevats de NO2 a tota la Zona 1 de Qualitat de l’Aire (Àrea de Barcelona), l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha pres mesures per a disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i millorar la qualitat de l’aire al municipi i s’ha adherit a diferents acords amb aquesta finalitat:    

Xarxa de Ciutats i Pobles per a la Sostenibilitat, Red de Ciudades por el Clima i Xarxa de Governs Locals + Biodiversitat 

Santa Coloma de Gramenet forma part de la Xarxa de Ciutats i Pobles per la Sostenibilitat, de la Red de Ciudades por el Clima i de la Xarxa de Governs Locals + Biodiversitat

 Acord cap a la sostenibilitat i per un Aire més net

Santa Coloma de Gramenet el 29 d’Abril de 2013 es va adherir a aquest Acord aprovat a la 13ena Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles per a la Sostenibilitat, celebrada el 7 de març de 2013 a Lleida. L’acord té com objectiu el reconeixement de la problemàtica de la contaminació atmosfèrica i el compromís de l’Ajuntament de realitzar un Pla d’Acció per tal de restablir els nivells de qualitat de l’aire en aquelles zones on es superin els valors de referència legislatius, amb l’objectiu de preservar la salut de les persones i el medi. 

Agenda 21 i Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses

Santa Coloma de Gramenet manté els principis de l’Agenda 21 des de l’any 1996 i està adherit al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel qual va assumir l’objectiu de reduir les seves emissions més d’un 20% l’any 2020 mitjançant el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) i el novembre de l’any 2015 va acordar assumir els compromisos concrets del Nou Pacte integrat d'Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l'Energia.

Pla per la Millora de la Qualitat de l’Aire a Santa Coloma de Gramenet (PAMQA)

Santa Coloma de Gramenet va aprovar l’any 2016 el Pla per a la Millora de la Qualitat de l’Aire a Santa Coloma de Gramenet (PAMQA), que contempla les mesures de control de la contaminació de l’aire, l’educació ambiental a les escoles, el foment de la mobilitat sostenible i la formació, la comunicació i la sensibilització sobre els contaminants atmosfèrics a la nostra ciutat. 

 Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible

 L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet està treballant des de 2012 en un Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible (PMUS). L’objectiu d’aquest PMUS és el de consensuar i de reunir estratègies i accions a desenvolupar per tal de millorar la sostenibilitat de la mobilitat de la ciutat.

Altres estratègies locals cap a la sostenibilitat urbana a Santa Coloma de Gramenet

 Dins de les estratègies del municipi cap a la sostenibilitat urbana es troba la Xarxa d’Instal·lacions Solars Fotovoltaiques, el centre d’educació ambiental EcoMetròpoli i la creació d’itineraris escolars segurs.